Primarul Caracalului explica “legea” salariilor din primarie

0
776

În urma informațiilor eronate apărute în mediul on line, domnul primar al municipiului Caracal, Radu Liviu, face următoarele precizări:

”Stabilirea salariilor personalului încadrat în cadrul Primăriei Municipiului Caracal s-a făcut respectând prevederile art. 11 din Legea 153/2017 – Lege cadru privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice.
Menționez că salariile funcționarilor publici din cadrul Primăriei Municipiului Caracal nu au fost majorate din anul 2017. Mai mult decât atât, sporul de 10% pentru radiații nu a fost acordat niciodată, niciunui angajat al instituției, angajații din familia ocupațională „Administrație” nu beneficiază de sporuri pentru condiții de muncă de niciun fel.
Începând cu anul 2019 salariile funcționarilor publici trebuiau actualizate raportat la salariul minim brut pe economie din anul respectiv, ca valoare de referință a coeficientului 1 din grilele de salarizare aprobate prin HCL 143/2017.
”Mărirea” de salarii, despre care se discută atât de aprins în ultimul timp, nu este altceva decât actualizarea acestora conform nivelului salariului minim brut pe țară. Făcând un calcul, se constată că procentul de majorare pentru ultimii 2 ani este în fapt de 22%, iar în urma consultărilor cu sindicatul reprezentativ am convenit asupra unei majorări de 12% a salariilor de bază.
O altă informație eronată se referă la salariile uriașe ale șoferului și doamnelor care se ocupă de curățenia din instituție. Fac o precizare: venitul salarial NET al șoferului este de 1815 lei, iar al îngrijitorului de curățenie este de maxim 1765 lei.
În comunicatul privind transparența veniturilor salariale publicat pe site-ul Primăriei sunt înscrise, conform legii, salariile de bază brute, și nu salariile nete, care reprezintă în medie 60% din cuantum-urile brute publicate.”