Astăzi, simpozion la Muzeul Județean Olt

0
164

Astăzi, începând cu ora 12, Muzeul Judeţean Olt în parteneriat cu Școala Gimnazială „Eugen Ionescu” Slatina, organizează, cu ocazia comemorării a 600 de ani de la moartea lui Mircea cel Bătrân, simpozionul „MIRCEA CEL BĂTRÂN – CTITOR ȘI DOMN  AL ȚĂRII ROMÂNEȘTI”.

Mircea cel Bătrân (1355 – 31 ianuarie 1418) a fost unul dintre cei mai importanţi conducători ai Ţării Româneşti. În timpul domniei lui
Țara Românească ajunge la cea mai mare întindere teritorială: ,,Eu cel întru Hristos Dumnezeu, binecredinciosul și la Hristos iubitorul și binefăcătorul, Io Mircea mare voievod și domn, din mila lui Dumnezeu și cu darul lui Dumnezeu, stăpânind și domnind peste toată țara Ungrovlahiei și al părților de peste munți, încă și către părțile tătărești, și Amlașului și Făgărașului herțeg și domn al Banatului, Severinului și pe amândouă părțile pe toată Podunavia, încă și până la Marea cea Mare și stăpânitor al cetății Dârstorului. […]”

Economia ţării este întărită prin măsuri privind sistemul de impozite şi taxe, administraţia este organizată centralizat, armata este organizată în oastea cea mare. Ctitoreşte o serie de mănăstiri şi biserici pe întreg cuprinsul ţării, care vor deveni în timp centre de cultură, cea mai cunoscută fiind mănăstirea Cozia.