Primării din Olt cu zeci de dosare de alocaţii de susţinere a familiei

0
612

Agenţia Judeţeană de Plăţi şi Inspecţie Socială (AJPIS) Olt plăteşte lunar peste 6,5 miliarde ROL drept alocaţii de susţinere a familiei în baza legii 277/2010, pentru un număr mediu de beneficiari de 4.386. Localitatea cu cele mai multe dosare de alocaţii de susţinere a familiei în plată este oraşul Corabia, unde aproximativ 190 de familii beneficiază de alocaţii de susţinere.

Conform unui clasament realizat de Gazeta Oltului pe baza datelor de la AJPIS Olt la capitolul alocaţii de susţinere (ASF) primul loc este ocupat de oraşul Corabia, cu 188 dosare, urmat de comuna Izvoarele cu 160, municipiul Caracal cu 159 de beneficiari, comuna Stoenești cu 97 de beneficiari și comuna Movileni cu 92 de dosare. Pe poziția a șasea se situează comuna Traian cu 89 de dosare, urmată comunele Studina și Iancu Jianu cu câte 84 de dosare, fiecare și municipiul Slatina cu 82 de dosare de alocație de susținere a familiei.  Pe penultimul loc în top zece se situează orașul Drăgănești-Olt cu 77 dosare de ASF, iar pe poziția a zecea Dobrosloveni cu 73 dosare de ASF.

La polul opus, localităţile cu cele mai puţine alocaţii de susţinere a familiei sunt: Priseaca-două dosare; Teslui cu șapte dosare; Verguleasa-nouă dosare; Cungrea-nouă dosare; Milcov-10 dosare;  Balș-opt dosare; Șopârlița și Slătioara cu câte opt dosare , fiecare;

În total, 4.386 de familii din judeţ primesc alocaţii de susţinere a familiei, suma alocată spre exemplu în luna iunie anul curent pentru plata acestor benefciiari fiind de 662.972 de lei.

Cine beneficiază de alocaţia de susţinere a familiei

Alocația pentru susținerea familiei este o formă de sprijin pentru familiile cu venituri reduse, ce au în creștere și îngrijire copii în vârstă de până la 18 ani și se acordă în baza Legii 277/ 2010. Aceste alocaţii se acordă familiilor ale căror venituri lunare pentru fiecare membru sunt mai mici de 530 de lei şi se calculează în funcţie de numărul de copii şi de venitul pentru fiecare membru al familiei.

Scopul acordării acestei alocaţii este acela de a completa veniturilor familiilor necesare asigurării unor condiţii mai bune de creștere, îngrijire şi educare a copiilor, precum şi pentru a stimula frecventare cursurilor unei forme de învăţământ de către copiii de vârstă şcolară. Familiile care au în întreținere copii de vârstă școlară beneficiază de alocație în condițiile în care copiii frecventează fără întrerupere cursurile unei forme de învățământ organizate potrivit legii, cu excepția celor care le întrerup din motive medicale, și nu înregistrează absențe nemotivate în cursul unui semestru care să conducă la scăderea sub 8 a notei la purtare.

Pentru familiile care au în întreținere copii de vârstă școlară cu handicap grav sau accentuat și care nu frecventează o formă de învățământ, organizată în condițiile legii, alocația se acordă cu condiția prezentării certificatului de încadrare într-un grad de handicap și a dovezii eliberată de către secretariatul comisiei pentru protecția copilului, prin care se atestă faptul că respectivul copil nu poate fi înscris în nicio formă de învățământ, prevazută de lege. Scopul acordării acestei alocaţii este acela de a completa veniturilor familiilor necesare asigurării unor condiţii mai bune de creștere, îngrijire şi educare a copiilor, precum şi pentru a stimula frecventare cursurilor unei forme de învăţământ de către copiii de vârstă şcolară.

Cuantumul alocaţiei de susţinere a familiei

Cuantumul ASF este stabilit diferențiat, în funcție de veniturile familiei și numărul de membrii ai acesteia, astfel: Pentru familia formată din soţ-soţie sau bărbatul şi femeia necăsătoriţi al cărei venit net lunar/membru de familie se situează până la 200 de lei: 82 de lei pentru familia cu un copil; 164 de lei pentru familia cu doi copii; 246 de lei pentru familia cu trei copii; 328 de lei pentru familia cu patru sau mai mulţi copii;

Pentru familia formată din soţ-sotie sau bărbatul şi femeia necăsătoriţi al cărei venit net lunar/membru de familie se situează între 201 şi 530 de lei: 75 de lei pentru familia cu un copil; 150 de lei pentru familia cu doi copii; 225 de lei pentru familia cu trei copii; 300 de lei pentru familia cu patru sau mai mulţi copii.

Pentru familia monoparentală formată din persoana singură și copiii aflați în întreținerea acesteia al cărei venit net lunar/membru de familie se situează până la 200 de lei: 107 lei pentru familia cu un copil; 214 lei pentru familia cu doi copii; 321 de lei pentru familia cu trei copii; 428 de lei pentru familia cu patru sau mai mulţi copii; Pentru familia monoparentală formată din persoana singură și copiii aflați în întreținerea acesteia al cărei venit net lunar/membru de familie se situează între 200 şi 530 de lei: 102 lei pentru familia cu un copil; 204 lei pentru familia cu doi copii; 306 lei pentru familia cu trei copii; 408 lei pentru familia cu patru sau mai mulţi copii.

Alocația se acordă pe baza de cerere şi declarație pe propria răspundere însoţită de actele doveditoare privind componenţa familiei, veniturile acesteia şi, după caz, privind frecventarea fără întrerupere a cursurilor şcolare de către copii, cu excepția celor care le întrerup din motive medicale şi nu înregistrează absenţe nemotivate în cursul unui semestru care sa conducă la scăderea sub 8 a notei la purtare. Pentru familiile care au în întreţinere copii de vârstă şcolară cu handicap grav sau accentuat şi care nu frecventează o formă de învățământ, alocaţia se acordă cu condiţia prezentării certificatului de încadrare într-un grad de handicap şi a dovezii eliberate de direcţiile de asistenţă socială, prin care se atestă faptul că respectivul copil nu poate fi înscris în nici o formă de învăţământ, prevăzută de lege.

Cererea se va înregistra la primăria de pe raza căreia familia îşi are domiciliul. În termen de 15 zile de la depunerea acestei cereri, primarul va dispune efectuarea unei anchete sociale pentru a verifica îndeplinirea de către solicitant a condițiilor de acordare a alocației. Tot primarul va dispune, în cel mult 5 zile de la data la care i se comunică rezultatul anchetei sociale, acordarea alocaţiei şi cuantumul acesteia sau respingerea cererii. Dreptul la alocaţie se acordă începând cu luna următoare înregistrării/depunerii cererii. Totodată, legea prevede ca titularul alocației este reprezentantul familiei, iar beneficiarul este familia.