Primării din Olt cu sute de dosare de ajutoare sociale

0
1345

Agenţia Judeţeană de Plăţi şi Inspecţie Socială (AJPIS) Olt plăteşte lunar în jur de două milioane de lei (adică aproximativ 20 de miliarde de lei vechi) drept ajutor social în baza legii 416/2001, privind venitul minim garantat, pentru 7.620 de persoane din judeţ. Localitatea cu cele mai multe dosare de ajutor social în plată este oraşul Corabia, unde nu mai puţin de 260 de familii beneficiază de ajutoare sociale.

Conform unei statistici realizate de AJPIS Olt, la solicitarea Gazeta Oltului, la capitolul venit minim garantat (VMG) primul loc este ocupat de oraşul Corabia, cu 260 dosare, urmat de municipiul Caracal, cu 245 de dosare de ajutor social. Poziţiile trei şi patru sunt ocupate de comuna Izvoarele, cu 230 de dosare, şi comuna Movileni, cu 202 beneficiari. Locul cinci în acest top este ocupat de muncipiul Slatina cu 198 de dosare de VMG, urmat de orașul Drăgănești Olt cu 166 de dosare de ajutor social, comuna Dăneasa cu 155 de dosare și Fărcașele cu 144 de beneficiari. Pe penultimul loc în top zece localități se situează comuna Grădinari cu 143 de dosare de ajutor social, în timp ce pe poziția a zecea se plasează orașul Piatra Olt cu 142 de dosare. La polul opus cele mai puține dosare de ajutor social se înregistrează în comunele: Priseaca- trei dosare, Drăghiceni-șapte dosare, Vitomirești-opt dosare, Slătioara-11 dosare și Nicolae Titulescu-11 dosare. Surprinzător este faptul că o comună precum Izvoarele se află în topul localităţilor cu un număr mare de dosare de VMG.

Primarul comunei Izvoarele, Florian Constantin, spune că situaţia din localitatea pe care o administrează este una grea prin prisma faptului că sunt multe familii de tineri cu copii care nu  au locuri de muncă. Iar numărul mare de dosare de ajutor social este dat şi de gradul de sărăcie al comunei şi distanţa relativ mare faţă de oraş.

„Problema este că avem mult tineret şi unii lucrează, unii nu lucrează. Sunt şi familii mai defavorizate. Şi dacă omul se încadrează şi îndeplineşte anumiti termeni legali i se face ajutor social. Vedeţi dumneavoastră vara mai găsesc de lucru, primăvara la fel, dar iarna nu prea mai găsesc de lucru. Ce să le facem. Unele dosare de ajutor social se închid, se deschid altele noi. Sunt tineri care au familii, au copii şi care îndeplinesc condiţiile acestea dispuse de lege. Şi suntem şi mai departe de oraş, este şi gradul de sărăcie mai mare , dar sunt şi mulţi tineri, foarte mulţi tineri”, a spus Constantin Florian.

Cine beneficiază de venit minim garantat

 Familiile și persoanele singure, cetățeni români, au dreptul la un venit minim garantat ca formă de asistență socială. Venitul minim garantat se asigură prin acordarea ajutorului social lunar, în condițiile prevăzute de Legea număeul 416/2001. Potrivit legii, termenul de familie desemnează soțul și soția sau soțul, soția și copiii lor necăsătoriți, aflați în întreținerea acestora, care locuiesc și gospodăresc împreună. De asemenea, se consideră familie și persoana care locuiește și gospodărește împreună cu copiii aflați în întreținerea sa și care se află în una dintre următoarele situații: este necăsătorită; este văduvă; este divorțată; al cărei soț/soție este declarat/declarată dispărut/dispărută prin hotărâre judecătorească; nu a împlinit vârsta de 18 ani și se află în una dintre situațiile prevăzute de mai sus. Se consideră familie și frații fără copii, care gospodăresc împreună și care nu au domiciliul sau reședința comună cu părinții.

Prin termenul copil se înțelege copilul provenit din căsătoria soților, copilul unuia dintre soți, copilul adoptat, precum și copilul dat în plasament familiei sau persoanei ori pentru care s-a instituit tutela sau curatela. Prin termenul persoană singură se înțelege persoana care a împlinit vârsta de 18 ani, care locuiește singură și nu se mai află în întreținerea părinților. Beneficiază de venitul minim garantat și familiile sau persoanele singure, cetățeni ai altor state sau apatrizi, care au reședința sau, după caz, domiciliul în România, în condițiile legislației române. Legea nr. 416/2001 mai stabileşte că: au dreptul la venitul minim garantat și soții despărțiți în fapt, dacă ancheta socială atestă situația existentă și justifică acordarea acestuia; beneficiază de aceste reglementări și persoanele fără domiciliu sau reședință și fără locuință, aflate în situație de nevoie, pe baza declarației pe propria răspundere că nu au solicitat ajutorul social de la alte primării. Persoanele fără locuință beneficiază de ajutor social numai pe perioada în care se află în evidența serviciilor publice de asistență socială din cadrul unităților administrativ-teritoriale în care trăiesc.

Nivelul lunar al venitului minim garantat se raportează la indicatorul social de referință (ISR). Ţinând cont de faptul că valoarea ISR a rămas neschimbată şi pentru acest an (500 lei), rezultă că în 2017 nivelul venitului minim garantat este următorul: 141,5 lei (0,283 ISR) pentru persoana singură; 255 lei (0,510 ISR) pentru familiile formate din 2 persoane; 357 lei (0,714 ISR) pentru familiile formate din 3 persoane; 442 lei (0,884 ISR) pentru familiile formate din 4 persoane; 527 lei (1,054 ISR) pentru familiile formate din 5 persoane şi 36,5 lei (0,073 ISR) pentru fiecare altă persoană peste numărul de 5 persoane, care face parte din familie.  De la 1 aprilie 2018 se va acorda venitul minim de incluziune, actuala lege privind venitul minim garantat urmând a fi abrogată.  De la 1 aprilie 2018 se va acorda venitul minim de incluziune, actuala lege privind venitul minim garantat urmând a fi abrogată.

Ilie Bîzoi