Primăria Slatina, pas important pentru operaţionalizarea SIMD Olt

0
287

Consilierii slătineni au supus la vot marți-5 septembrie 2017, proiectul de hotărâre privind aprobarea și avizarea documentelor necesare derulării procedurilor de licitație publică organizată în vederea atribuirii contractului privind colectarea și operare a deșeurilor de pe raza județului Olt.

Consilieri locali au aprobat în cadrul ședinței proiectul aprobarea și avizarea documentelor necesare derulării procedurilor de licitație publică organizate în vederea atribuirii contractului de delegare prin concesiune a gestiunii activităților de colectare și transport a deșeurilor municipale și altor fluxuri de deșeuri, componente ale serviciului de salubrizare de pe raza județului Olt, dar și a activității de operare a centrului de management integrat al deșeurilor Bălteni și a stațiilor de transfer, precum și monitorizare a depozitelor neconforme închise din județul Olt. Proiectul a fost votat în unanimitate de consilierii slătineni și potrivit acestuia gestiunea serviciilor va fi delegată exclusiv în baza unor contracte de delegare,  privind  diferitele activităţi ce compun serviciile ce vor fi atribuite, prin procedură de licitaţie publică.

Proiectul „Sistem Integrat de Management al Deșeurilor în județul Olt” (SIMD Olt) a fost demarat în anul   2011   prin aprobarea  Aplicației  de  Finanțare  și  semnarea  contractului  de  finanțare  nr. 132.032/28.04.2011. Pentru  implementarea  acestui  proiect,  Judeţul  Olt  împreună  cu  celelalte  112  unităţi  administrativ-teritoriale municipale, orășeneşti şi comunale, au constituit Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „OLT-ECO”.  Scopul  asocierii  a  fost  înfiinţarea,  organizarea,  reglementarea,  finanţarea,  exploatarea, monitorizarea şi gestionarea în comun a serviciilor publice de salubrizare la nivelul judetului Olt.  Totodată, pentru realizarea proiectului, toate unităţile administrativ teritoriale din județul Olt au aprobat Contractul de asociere.