PRIMĂRIA SLATINA FACE ANGAJĂRI. PENTRU UN POST NU SE CERE VECHIME

0
640

Primăria Slatina va organiza, în data de 15 iunie, concurs pentru ocuparea a trei funcții publice de execuție vacante din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Slatina.

Mai exact, este vorba despre două posturi  de consilier achiziții publice, din care unul debutant, la Serviciul Achiziții Publice și un post de inspector, clasa I, grad asistent, la Serviciul Îndrumare Asociații de Proprietari.

 Pentru a ocupa aceste posturi candidații trebuie să aibă: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă și vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării puncţiei publice de minimum 7 ani, pentru funcția publică de consilier achiziţii publice, clasa I, grad profesional superior;

studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, pentru funcţia publică de consilier achiziţii publice, clasa I, grad profesional debutant. Pentru acest post  nu se cere vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice.

Pentru postul de inspector, clasa I, grad profesional asistent în cadrul Serviciului îndrumare asociaţii de proprietari se cer: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă și vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice de minimum 1 an.

Proba scrisă a examenului va avea loc pe 15 iunie, de la ora 10.00, la sediul Primăriei Slatina.

Dosarele de concurs se depun la sediul autorităţii sau instituţiei publice organizatoare, în termen de 20 de zile de la data publicării anunţului pe site-ul acesteia.

Bibliografia, atribuţiile prevăzute în fişa postului, precum şi alte date necesare desfăşurării concursului se afişează pe pagina de internet a autorităţii sau instituţiei publice organizatoare.