Primăria Slatina caută personal pentru centrele de vaccinare împotriva COVID-19

0
268
În conformitate cu prevederile art. 2 din Ordinul nr. 73/83 din 29 ianuarie 2021, Primăria municipiului Slatina organizează joi, 04.11.2021, ora 10,30, la sediul din strada Mihail Kogălniceanu nr. 1, interviu pentru selecția personalului care își va desfășura activitatea în centrele de vaccinare împotriva COVID-19, respectiv medici care își exercită profesia în condițiile legii.
În vederea participării la interviu, persoanele interesate vor depune la sediul Primăriei municipiului Slatina, următoarele documente:
* cerere pentru intrarea în relație contractuală cu Primăria municipiului Slatina pentru realizarea activității de vaccinare împotriva COVID-19
* copia actului de identitate în termen de valabilitate, precum și copii de pe certificate de căsătorie și de naștere, acolo unde este cazul
* copie de pe diploma de licență
* copie de pe certificatul de medic
* copie de pe certificatul de membru al organizației profesionale
* copia avizului anual pentru exercitarea profesiei de medic, cu viza pe anul în curs
* copia asigurării de malpraxis valabilă
Copiile de pe actele depuse la dosar se prezintă în copii legalizate sau însoțite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul.
Înscrierea la interviu se va face la sediul instituției până miercuri, 03.11.2021, ora 16,30.
Relații suplimentare se pot obține la sediul instituției, Compartimentul Resurse Umane, Funcții Publice, Pregătire Profesională și la telefoanele (0249) 439 233, (0249) 439 377.