Primăria Slatina acordă sprijin financiar Parohiei „Sfântul Gheorghe – Ionașcu”

0
234

Primăria municipiului Slatina intenționează să acorde un sprijin financiar în sumă de 200.445,51 lei către Parohia „Sfântul Gheorghe – Ionașcu” din municipiul Slatina, str. Ionașcu, nr. 62, reprezentată prin preot paroh Iordache Iorgu, în vederea efectuării unor reparații curente necesare la nivelul bisericii.

Suma mai sus menționată va acoperi următoarele lucrări: zugrăvirea exterioară, înlocuirea jgheaburi și burlane, înlocuirea gresiei cu plăci ceramice la capelă.

De la bugetele locale se pot aloca fonduri pentru completarea fondurilor proprii necesare pentru întreţinerea şi funcţionarea unităţilor de cult fără venituri sau cu venituri reduse, pentru construirea ori repararea lăcaşurilor de cult şi pentru conservarea şi întreţinerea bunurilor aparţinând cultelor şi care fac parte din patrimoniul cultural naţional mobil, pentru amenajarea şi întreţinerea muzeelor cultural-religioase, pentru construirea şi repararea sediilor administrative ale eparhiilor sau ale centrelor de cult, a sediilor unităţilor de învăţământ teologic proprietate a cultelor recunoscute, pentru construirea, amenajarea şi repararea clădirilor având destinaţia de aşezăminte de asistenţă socială şi medicală ale unităţilor de cult, precum şi pentru activităţile de asistenţă socială şi medicală susţinute de acestea.” se arată în proiectul de hotărâre.