Primăria Corabia, în programul pentru casarea autovehiculelor uzate

0
183
În ultima ședință ordinară a Consiliului Local Corabia, a fost aprobată participarea orașului Corabia în cadrul Programului privind casarea autovehiculelor uzate, derulat în cofinanțare cu Administrația Fondului pentru Mediu. Finanțarea va fi solicitată pentru un număr de maxim 500 de autovehicule uzate, iar cuantumul stimulentului pentru casare este de 3.000 de lei, fiind constituit din suma  de 2.400 lei alocată din Fondul pentru mediu şi suma de 600 lei susţinută din bugetul local al orasului de pe malul Dunării:
Finanțarea va fi solicitată pentru un număr de maxim 500 de autovehicule uzate, ce îndeplinesc condițiile din Ghidul de finanțare,in limita disponibilului existent la Fondul pentru mediu si a eșalonărilor plăților lunare pe categorii de proiecte și programe,conform art.19 alin.(3) din Ghidul de finantare, precum si a  prevederilor bugetare anuale.   
Cuantumul stimulentului pentru casare este de 3.000 de lei,fiind constituit din suma  de 2.400 lei alocată din Fondul pentru mediu şi suma de 600 lei susţinută din bugetul local al orasului Corabia. 
Derularea programului se va realiza conform Ghidului de finanțare aprobat de către Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor.  
După încheierea contractelor de delegare încheiate de Administrația Fondului pentru Mediu cu unitățile administrativ-teritoriale și publicarea pe site-ul: www.afm.ro a listei cu unitățile administrativ-teritoriale care au încheiat contracte de delegare, AFM va publica anunțul de deschidere a sesiunii de înscriere pentru solicitanții persoane fizice și a sumelor alocate.  
 Procedura internă privind participarea solicitanților de finanțare  în cadrul  Programului, la nivelul orașului Corabia, se va adopta printr-o hotarare ulterioară a Consiliului Local Corabia.” au transmis reprezentanții Primăriei Corabia.