Primăria Balș duce lipsă de personal. Angajări în administrația orașului de pe malul Oltețului

0
1302

Administrația orășenească a scos la concurs șase posturi de inspector și două posturi de consilier juridic, examenul urmând a fi organizat aproape de sfârșitul lunii iulie. 

Inspector, clasa I, grad profesional superior (3 posturi), inspector, clasa I, grad profesional principal, inspector, clasa I, grad profesional asistent (2 posturi), consilier juridic, clasa I, grad profesional asistent și consilier juridic, clasa I, grad profesional superior sunt posturile scoase la concurs de către Primăria Balş în luna următoare. Concursul se va organiza pe 25 iulie proba scrisă și pe 30 iulie 2018 interviul. Contractele de muncă sunt pe perioadă nedeterminată.

Candidații care doresc să ocupe aceste posturi trebuie să aibă următoarele pregătiri: minimum 9 ani vechime, studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor economice; juridice; informatică pentru funcţiile de grad superior; minimum 5 ani vechime, studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în specializarea electrotehnică pentru funcţia de grad principal și minimum 1 an vechime, studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor juridice; inginerie civilă – pentru funcţiile de grad asistent. Termenul limită pentru depunerea dosarelor este 16 iulie 2018. Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la numărul de telefon 0249.450.145.

Ilie Bîzoi