PRIMĂRIA BALȘ ANGAJEAZĂ DIRECTOR EXECUTIV

1
460

Primăria orașului Balș organizează concurs pentru ocuparea funcției publice de conducere vacante de director executiv la Direcția FOND FUNCIAR, GOSPODĂRIRE URBANĂ. Proba scrisă a examenului va avea loc pe 12 aprilie 2021.

Candidații care doresc să ocupe acest post trebuie să aibă:  studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor economice, să fie absolvenţi cu diplomă de studii universitare de master în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice sau cu diplomă echivalentă conform prevederilor art.153, alin. (2) din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011 cu modificările şi completările ulterioare și să aibă minimum 7 ani vechime în specialitatea studiilor.

Dosarele de concurs se depun la sediul autorităţii sau instituţiei publice organizatoare, în termen de 20 de zile de la data publicării anunţului (data afișării anunțului 12 martie 2021).

Proba scrisă a concursul va avea loc pe data de 12 aprilie 2021, de la ora 10.00, la sediul Primăriei orașului Balș. Bibliografia, tematica, atribuţiile prevăzute în fişa postului, precum şi alte date necesare desfăşurării concursului se afişează pe pagina de internet a autorităţii sau instituţiei publice organizatoare.

 

1 COMENTARIU

  1. aveam impresia ca intr-o primarie exista un singur director respectiv primarul dar m-am inselat amarnic astazi o primarie este plina de foarte multi primari-directori ce parere aveti dle rotea?

Comments are closed.