Ședință importantă la CJ Olt

0
1520

Consiliul Județean (CJ) Olt se va întruni într-o nouă sedință ordinară miercuri, 28 februarie. Pe ordinea de zi a sedinței figurează 23 de puncte ce urmează a fi supuse dezbaterii și aprobării forului legislativ oltean.

 Printre proiectele ce vor fi supuse aprobării se numără proiectul de hotarâre privind  aprobarea documentațiilor tehnico-economice cu principalii indicatori tehnico-economici actualizați după încheierea contractelor de achiziție publică de lucrări pentru proiectarea și execuția lucrărilor de modernizare pe drumurile județene DJ546E, DJ703D, DJ678E și DJ643C finanțate prin Programul Național de Dezvoltare Locală, proiectul referitor la „Dotarea Unității de Primiri Urgențe din cadrul Spitalului Județean de Urgență Slatina” și a cheltuielilor legate de proiect, dar și proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea Ghidului solicitantului pentru acordarea în anul 2018 a sprijinului financiar din bugetul Consiliului Județean Olt pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase din județul Olt.

De asemenea, consilierii vor decide modificarea organigramei, numărului de posturi și a statului de funcții al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Olt, precum și  trecerea din administrarea Consiliului Județean Olt, în administrarea Consiliului Local al comunei Movileni, a unei părți din zona drumului județean DJ 546B, dar și trecerea din administrarea Consiliului Județean Olt, în administrarea Consiliului Local al comunei Valea Mare, a unei părți din zona drumului județean DJ 657. În plus va fi analizat un proiect de hotărâre legat de modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean Olt numărul 129 din 24.08.2017 cu privire la aprobarea proiectului: „Reabilitare termică pentru îmbunătățirea eficientei energetice la Biblioteca Județeană Olt Ion Minulescu“ si a cheltuielilor legate de proiect. Tot miercuri, consilierii vor putea discuta raportul presedintelui CJ Olt, Marius Oprescu, cu privire la la modul de îndeplinire a atribuțiilor proprii ale Președintelui Consiliului Județean Olt şi a hotărârilor Consiliului Județean Olt, în perioada 01 ianuarie – 31 decembrie 2017, precum și raportul cu privire la activitatea desfășurată de vicepreședinții Consiliului Județean Olt, în cursul anului trecut.

Iată care sunt proiectele ce vor fi analizate în sedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Olt, din 28 februarie 2018: Proiect de hotărâre cu privire la stabilirea costului mediu lunar de întreținere pentru o persoană cu handicap îngrijită și protejată în centrele rezidențiale publice din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt, pentru persoane cu handicap, pentru luna ianuarie 2018; Proiect de hotărâre cu privire la: aprobarea Ghidului solicitantului pentru acordarea în anul 2018 a sprijinului financiar din bugetul Consiliului Județean Olt pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase din județul Olt; Proiect de hotărâre cu privire la desemnarea comisiilor de evaluare, a secretariatului comisiilor de evaluare și a comisiilor de soluționare a contestațiilor la evaluarea finală, respectiv la evaluările anuale a managementului unor instituții publice de cultură din subordinea Consiliului Județean Olt; Proiect de hotărâre cu privire la: aprobarea documentației tehnico-economicepentru obiectivul de investiții ”Reabilitare Centru  . Valentin, strada Aleea Muncii, bl. FA24, sc. C, et.4, ap.10” municipiul Slatina, județul Olt; Proiect de hotărâre cu privire la modificarea organigramei, numărului de posturi și a statului de funcții al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Olt aprobate prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.31/25.02.2016; Proiect de hotărâre pentru completarea „Calendarului manifestărilor culturale în anul 2018“; Proiect de hotărâre cu privire la:  aprobarea rezultatului final obținut de domnul Guțică-Florescu Laurențiu-Gerard în cadrul procedurii de analizare a noului proiect de management elaborat pentru Muzeul Județean Olt;  aprobarea proiectului de management elaborat de domnul Guțică-Florescu Laurențiu-Gerard și a duratei pentru care se va încheia noul contract de management la Muzeul Județean Olt; Proiect de hotărâre cu privire la: aprobarea documentației tehnico-economice pentru obiectivul de investiții ”Reabilitare Centru Sf. Valentin, strada Aleea Macului, bl. FA22, sc. D, et.4, ap.15” municipiul Slatina, județul Olt; Proiect de hotărâre cu privire la: aprobarea documentațiilor tehnicoeconomice cu principalii indicatori tehnico-economici actualizați după încheierea contractelor de achiziție publică de lucrări pentru proiectarea și execuția lucrărilor de modernizare pe drumurile județene DJ546E, DJ703D, DJ678E și DJ643C finanțate prin Programul Național de Dezvoltare Locală, conform Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.28/2013; Proiect de hotărâre cu privire la: aprobarea proiectului „Dotarea Unității de Primiri Urgențe din cadrul Spitalului Județean de Urgență Slatina” și a cheltuielilor legate de proiect; Proiect de hotărâre cu privire la: încetarea contractului de management al managerului (directorului) Muzeului Județean Olt încheiat pentru perioada asigurării interimatului; numirea managerului (directorului) Muzeului Județean Olt;  Proiect de hotărâre cu privire la trecerea din administrarea Consiliului Județean Olt, în administrarea Consiliului Local al comunei Movileni, a unei părți din zona drumului județean DJ 546B; Proiect de hotărâre cu privire la transformarea unui post vacant în statul de funcții al Ansamblului Profesionist pentru Promovarea Culturii Tradiționale ,,Doina Oltului”; Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 129 din 24.08.2017 cu privire la aprobarea proiectului: „Reabilitare termică pentru îmbunătățirea eficientei energetice la Biblioteca Județeană Olt Ion Minulescu“ si a cheltuielilor legate de proiect; Proiect de hotărâre cu privire la numirea Consiliului de Administrație al Muzeului Județean Olt; Proiect de hotărâre cu privire la trecerea din administrarea Consiliului Județean Olt, în administrarea Consiliului Local al comunei Valea Mare, a unei părți din zona drumului județean DJ 657; Proiect de hotărâre cu privire la desființarea unui post vacant și înființarea unui post în statul de funcții al Spitalului de Psihiatrie Cronici Schitu Greci; Raport cu privire la modul de îndeplinire a atribuțiilor proprii ale Președintelui Consiliului Județean Olt şi a hotărârilor Consiliului Județean Olt, în perioada 01 ianuarie – 31 decembrie 2017; Raport cu privire la activitatea desfășurată de vicepreședinții Consiliului Județean Olt în anul 2017; Raport de activitate al Bibliotecii Județene Olt „Ion Minulescu” în perioada 01.01.2017-31.12.2017; Informarea referitoare la măsurile întreprinse de I.P.J. Olt în îndeplinirea atribuțiilor specifice în anul 2017; Informarea asupra nivelului de asigurare a securității şi a siguranței civice a comunității județului Olt, în trimestrul IV 2017; Planul strategic cu principalele obiective ce trebuie îndeplinite de Inspectoratul de Poliție Județean Olt şi indicatorii de performanță minimali, din județul Olt, pentru anul 2018; Propuneri, întrebări, interpelări.

Ilie Bîzoi