Poliția Olt caută șefi pentru posturi de poliție

0
765

Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Olt a scos la concurs posturi vacante de șef post la posturi de poliție din județ, candidații urmând să fie recrutați din sursă internă (din rândul agenților de poliție).

Astfel, în următoarea perioadă, vor fi organizate concursuri pentru ocuparea posturilor de șef de post la Posturile de Poliție Baldovinești, Gârcov, Ianca și Vișina Noua.

În vederea înscrierii şi participării la concurs, candidaţii trebuie să îndeplinească cumulativ, următoarele condiţii:   să îndeplinească cerinţele specifice din fişa postului;    să fie absolvenţi ai Şcolii de Agenţi de Poliţie sau studii liceale, cu diplomă de bacalaureat; să aibă grad profesional minim de agent de poliţie; să aibă vechimea în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei: minim 2 ani; să deţină/să obţină autorizaţie de acces la informaţii clasificate clasa „secret de serviciu”; să deţină/să obţină avizul pentru desemnarea în structurile poliţiei judiciare; să deţină/să obţină avizul de poliţist rutier;  să deţină permis de conducere pentru mimim categoria B; să fi obţinut în ultimii 2 ani calificativul de cel puţin „BINE” la evaluarea anuală de serviciu;  este declarat „apt medical” şi „apt” la evaluarea psihologică organizată în acest scoppentru promovarea în funcţii de conducere;  nu este cercetat disciplinar, nu se află sub efectul unei sancţiuni disciplinare sau faţă de acesta nu a fost pusă în mişcare acţiunea penală;  să nu se afle în perioada de tutelă profesională;  să nu fie declarat incompatibil de a ocupa o funcţie de conducere în sensul prevederii Legii nr. 176/01.09.2010, privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice;

Concursul/examenul se va desfăşura la sediul I.P.J. Olt, în data de 16.04. 2019, începând cu ora 09.00 şi va consta în susţinerea unei probe unice, respectiv INTERVIU structurat pe subiecte profesionale, ce va fi înregistrat audio-video.

ATENŢIE Fiecare candidat îşi exprimă opţiunea neechivocă privind postul pe care candidează, neexistând posibilitatea înscrierii pentru ocuparea mai multor posturi ori redistribuirii pentru ocuparea altor posturi.

Aprecierea rezultatului final al interviului pe subiecte profesionale se face cu note de la 1 la 10. Este declarat „admis” candidatul care are nota cea mai mare şi este notat cu cel puţin 7.00.

În situaţia în care mai mulţi candidaţi au aceeaşi notă este declarat „admis” la concurs candidatul care are cea mai mare vechime în specialitatea postului scos la concurs.

Dacă mai mulţi candidaţi au aceeaşi vechime în specialitatea postului scos la concurs, este declarat „admis” candidatul care are cea mai mare vechime în studiile necesare postului scos la concurs.

Înscrierile se fac personal pe post la sediul I.P.J. Olt – Serviciul Resurse Umane.

Cererea/Raportul de participare la concurs va fi întocmit  conform modelului anexat şi se va depune la Serviciul Resurse Umane din I.P.J. Olt, în perioada 11.03 – 18.03.2019, intervalul orar 09.00 – 13.00.

Relaţii suplimentare se pot obţine la Serviciul Resurse Umane din Inspectoratul de Poliţie Judeţean Olt, telefon 0249/406500, interior 20111.