Plata defalcată a TVA abrogată de la 01 februarie 2020

0
232

Începând cu data de 1 februarie 2020 se abrogă prevederile Ordonanței Guvernului nr. 23/2017 privind plata defalcată a TVA .

Contul de TVA poate fi executat silit de orice creditor, indiferent de natura creanţei, până la data de 1 februarie 2020.

În termen de 10 zile de la data de 01 februarie 2020, unităţile Trezoreriei Statului la care persoanele care au aplicat mecanismul plăţii defalcate a TVA au deschise conturi de TVA vor transfera automat, fără nicio formalitate prealabilă în raport cu titularul contului, disponibilul existent în soldul conturilor de TVA în contul de disponibil al titularului deschis la aceeaşi unitate a Trezoreriei Statului .

În termen de 10 zile de la data de 01 februarie 2020, contribuabilii care au aplicat mecanismul plăţii defalcate a TVA care nu au deschis cont la Trezoreria Statului vor comunica unității Trezoreriei Statului numărul contului curent deschis la o instituţie de credit în care se transferă sumele respective.În cazul în care aceste persoane nu comunică informaţii privind contul curent deschis la instituţia de credit, în baza unei liste a acestor persoane furnizate de Trezoreria Statului, organul fiscal solicită, în termen de 10 zile de la data primirii solicitării de la Trezoreria Statului, titularilor de cont aceste informaţii, pe care le transmite unităţilor Trezoreriei Statului, în vederea transferului sumelor.

Baza legală: OUG nr. 78/2019 privind modificarea unor acte normative şi stabilirea unor măsuri în domeniul agriculturii, precum şi pentru aprobarea unor măsuri fiscal-bugetare publicată în Monitorul Oficial nr. 1031/23.12.2019.