Peste 1.300 de părinți din Olt s-au întors la muncă mai devreme din concediul de creșterea copilului. Vezi câți bani primesc de la stat

0
289

Părinţii care se întorc mai repede la muncă din concediul de creştere a copilului au dreptul de a primi o sumă de bani, sub formă de stimulent de inserţie. Aceștia nu pot fi concediați în perioada în care primesc acest stimulent. La nivelul județului Olt aproape 1.400 de olteni beneficiază de stimulent de inserție.

Stimulentul de inserţie este reglementat de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 111/2010 şi se acordă persoanelor care, în perioada în care sunt îndreptățite să beneficieze de concediul pentru creșterea copilului, se întorc la muncă şi obțin venituri supuse impozitului. Potrivit directorului executiv al Agenției Județene de Plăți și Inspecție Socială (AJPIS) Olt, Ileana Ghiță, începând cu luna aprilie 2017, cuantumul stimulentului de inserție este de 650 de lei/lună. Este bine de știut faptul că nu se poate obține și indemnizație de concediu de creștere și stimulent de inserție. Odată ce se solicită stimulentul de inserție, plata indemnizației de creștere a copilului încetează. De asemenea, un lucru foarte important este că persoanele care se întorc mai repede la muncă din concediul de creştere a copilului nu pot fi concediate pe toată durata în care primesc stimulentul de inserţie.

Potrivit legislaţiei în vigoare, angajatorii au o serie de obligaţii în raport cu salariaţii care beneficiază de concediu de creştere a copilului sau de stimulent de inserţie. Una dintre obligații este aceea că angajatorului îi este interzis să dispună încetarea raporturilor de muncă sau de serviciu în cazul salariaţilor care se află în plata stimulentului de inserție, precum şi celor aflaţi în concediu pentru creșterea copilului în vârstă de până la 2 ani, respectiv 3 ani, în cazul copilului cu handicap. Această interdicţie se extinde o singură dată, cu 6 luni, după revenirea definitivă a salariatei/salariatului la muncă. Angajatorii care nu respectă aceste obligaţii pot fi sancţionaţi cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei.

Prin excepţie de la cele menţionate anterior, angajaţii care beneficiază de stimulent de inserţie sau se află în concediu pentru creşterea copilului pot fi concediaţi pentru motive ce intervin ca urmare a reorganizării judiciare sau a falimentului angajatorului, în condițiile legii. Singura conditie obligatorie a beneficiarilor de stimulant de inserție este de a lucra pe toata perioada cât beneficiază de stimulent de inserție, nu contează cuatumul veniturilor realizate.

În cazul în care în perioada cât beneficiază de stimulent de inserție încetează activitatea, beneficiarul are obligația de a comunica în 15 zile primăriei de domiciliu acest lucru. Ca urmare a nerespectării acestor prevederi, în anul 2017 au fost constituite la nivelul AJPIS Olt debite în sumă de 131.666 lei , iar în primul trimestru al anului 2018 debite în sumă de 40.552 lei. Până în prezent a fost recuperată suma de 145.863 lei”, a precizat directorul executiv al AJPIS Olt, Ileana Ghiță. La 31 martie 2018 în evidențele AJPIS Olt figurau 1.365 de beneficiari de stimulent de inserție din care 559 de bărbați. Suma alocată pentru plata acestor beneficiari a fost de 865.694 lei. Localitățile cu cei mai mulți beneficiari de stimulent de inserție sunt: Slatina – 475 de beneficiari, Caracal -125 de beneficiari și Balș-71 de beneficiari și Scornicești – 41 de beneficiari.

Ilie Bîzoi