Patru firme de construcţii, amendate pentru muncă la negru

0
295

Acţiunile s-au desfăşurat în perioada 9-13 mai 2017 în cadrul unei campanii naţionale privind identificarea cazurilor de muncă nedeclarată şi verificarea modului de respectare a cerinţelor minime de securitate şi sănătate în muncă la angajatorii care desfăşoară activitatea în domeniul construcţiilor. Potrivit inspectorului şef Cristian Ungureanu, şeful ITM Olt,  la cei 19 agenţi economici verificaţis-au constatat 50 deficiențe, pentru care s-au aplicat 36 sancţiuni contravenţionale, din care şapte amenzi cu o valoare totală de 123.000 lei.

„Inspectorii de muncă au identificat în perioada campaniei, la un număr de patru agenţi economici, 11 persoane care desfăşurau activitate fară a avea încheiate contracte individuale de muncă, valoarea amenzilor aplicate pentru această deficienţă fiind în valoare de 110.000 lei. Angajatorii prinşi cu muncă la negru sunt din: Slatina, Osica de Sus, Craiova şi Piteşti”, a precizat şeful ITM Olt. Deficienţele constate de inspectorii de muncă au fost: neîncheierea contractului individual de muncă anterior începerii activității; neacordarea sporului privind repausul săptămânal; neplata drepturilor salariale; nerepartizarea programului de lucru pentru salariații cu timp parțial; netransmiterea registrului de evidență la termenele legale; neevidențierea orelor de muncă efectuate sâmbăta și duminica; utilizarea schelelor de fațadă fără sisteme de protecție colectivă (platforme, scări de urcare, podini cu trapă, plase de protecție; lipsa instructajului de protecție a muncii pentru lucrul la înălțime;  nepurtarea echipamentului individual de protecție adecvat executării lucrărilor la înălțime; neîntocmirea planului de securitate și sănătate în muncă pe șantierele temporare și mobile; lipsa amenajărilor și dotărilor locului de muncă pentru prevenirea căderilor în gol și a altor pericole şi neefectuarea controlului medical privind lucrul la înălțime