PATRONI DIN OLT, RECLAMAȚI CĂ NU ACORDĂ CONCEDIILE DE ODIHNĂ ANGAJAȚILOR

0
824

Peste 23 la sută din numărul total de reclamații primite de la începutul anului de Inspectoratul Teritorial de Muncă (ITM) Olt au venit din partea angajaților unor firme din județ nemulțumiți de faptul că patronii nu le acordă concediile de odihnă sau nu le plătesc zilele aferente concediului de odihnă la încetarea activităţii. Mai precis, din cele 158 sesizări primite de la salariaţii diverselor firme din judeţ, 37 au vizat astfel de nereguli.

De cel puţin 20 de zile lucrătoare libere ar trebui să aibă parte un salariat care a muncit în ultimele douăsprezece luni în baza unor contracte legale. Din păcate, mulţi angajatori încalcă frecvent această dispoziţie legală din Codul Muncii, neacordând acest drept. Aceasta este constatarea inspectorilor de muncă, în urma controalelor efectuate la agenţii economici din judeţ. Reprezentanţii Inspectoratului Teritorial de Muncă (ITM) Olt subliniază faptul că odihna este obligatorie, iar plata concediului neefectuat este ilegală. Concediul poate fi achitat sau compensat în bani, doar în cazul încetării contractului de muncă. „Durata minimă a concediului anual de odihnă este de 20 zile. Dreptul la concediu de odihnă nu poate forma obiectul vreunei cesiuni, renunţări sau limitări. Asta spune Codul Muncii. Ca atare, se efectuează în fiecare an şi nu poţi să renunţi tu ca angajat la acesta şi nici angajatorul nu are dreptul să îţi ia acest drept ”, a precizat șeful ITM Olt, inspectorul șef Cristian Ungureanu.

Din păcate, încă există mulţi angajatori din Olt care nu ţin cont de prevederile legale referitoare la acordarea concediului de odihnă sau a contravalorii acestuia în cazul încetării contractului de muncă. Aceste lucru este relevat şi de numărul sesizărilor primite la ITM Olt din partea salariaţilor unor unităţi. „ De la începutul anului am primit 37 de sesizări care se referă la neacordarea concediului de odihnă şi în situaţia încetării contractului individual de muncă a necompensării în bani a contravalorii acestuia. Compensarea în bani a concediului de odihnă poate fi efectuată numai atunci când încetează raportul de muncă, ca şi compensare a concediului neefectuat. Cât timp lucrează nu poate să i se compenseze în bani concediul de odihnă neefectuat, ci efectiv trebuie să facă acel concediu de odihnă care este şi plătit de angajator”, a adăugat Ungureanu.

Dacă în vechiul Cod al Muncii o persoană angajată nu putea beneficia de concediu de odihnă decât după 11 luni, după abrogarea acestui articol, în momentul de faţă fiecare salariat este îndreptăţit să beneficieze de concediul de odihnă proporţional cu timpul efectiv lucrat într-un an calendaristic. Codul Muncii nu prevede expres o amendă pentru neacordarea concediului de odihnă. În schimb, nerealizarea măsurilor trasate de către inspectori este sancţionată conform prevederilor Legii 108/1999 cu amendă între 5.000 şi 10.000 de lei.

Anul trecut, 92 de patroni ai unor firme din judet au fost reclamaţi la Inspectoratul Teritorial de Muncă ( ITM) Olt de către angajaţi că nu le acordă concediile de odihnă sau nu le plătesc zilele aferente concediului de odihnă la încetarea activităţii.