Iohannis a promulgat o lege importantă. Posesorii de mașini vor fi cei mai fericiți

0
683

Președintele a promulgat legea prin care se restituie banii pe taxa specială pentru autoturisme şi autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule şi timbrul de mediu pentru autovehicule.

Klaus Iohannis a semnat decretul pentru Legea pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă aGuvernului nr. 52/2017 privind restituirea sumelor reprezentând taxa specială pentru autoturisme şi autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiilepoluante provenite de la autovehicule şi timbrul de mediu pentru autovehicule.

 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare restituirea pe cale administrativă, la cerere, a sumelor reprezentând taxa specială pentru autoturisme şi autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule şi timbrul de mediu pentru autovehicule, actualizate cu dobânda prevăzută de Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, calculată de la momentul achitării taxei până la momentul restituirii efective.

De asemenea, prin proiect s-a propus ca dreptul de a cere restituirea să se nască la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, indiferent de momentul la care s-a perceput taxa, iar cererile de restituire să fie depuse până la data de 31.08.2018, sub sancţiunea decăderii.

Cererea de restituire se soluţionează prin decizie emisă de organul fiscal central competent, potrivit art.77 din Legea nr.207/2015 şi se comunică contribuabilului.

Proiectul de lege pentru aprobarea ordonantei de urgenta a fost adoptat de Camera Deputatilor pe 17 octombrie 2018.

Un alt decret semnat pentru promulgare de şeful statului priveşte Legea privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 68/2017 pentru completarea Ordonanţei de urgentă a Guvernului nr. 52/2017 privind restituirea sumelor reprezentând taxa specială pentru autoturisme şi autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule şi timbrul de mediu pentru autovehicule.

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.52/2017, în scopul clarificării unor aspecte legate de procedura de restituire a taxelor prevăzute de respectivul act normativ şi pentru evitarea unor blocaje în procesul de restituire a sumelor.

Astfel, proiectul de lege prevede modalitatea de lucru în două situaţii de excepţie: lipsa actului doveditor al plăţii pe care trebuie să-l anexeze contribuabilul, situaţie în care organul fiscal central efectuează verificarea existenţei acestuia în baza de date, precum şi situaţia în care autovehiculul pentru care sa plătit taxa nu a fost înmatriculat de către plătitor, în acest caz contribuabilul nu trebuie să anexeze copiile cărţii de identitate a vehiculului şi a certificatului de înmatriculare. De asemenea, se prevăd şi termenele în care se restituie sumele stabilite prin hotărâri judecătoreşti definitive, atât în cazul taxelor, cât şi în cazul timbrului de mediu.

Proiectul de lege pentru aprobarea ordonantei de urgenta a fost adoptat de Camera Deputatilor tot pe 17 octombrie 2018.

Totodată, Klaus Iohannis a semnat şi decretul pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 29/2018 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 49/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene nerambursabile aferente politicii agricole comune, politicii comune de pescuit şi politicii maritime integrate la nivelul Uniunii Europene, precum şi a fondurilor alocate de la bugetul de stat pentru perioada de programare 2014-2020 şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul garantării.

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 49/2015 în sensul creării posibilităţii de finanţare a componentei reprezentând fondurile externe nerambursabile aferente plăţii beneficiarilor pentru cazurile în care între statul Român şi Comisia Europeană sunt în situaţii divergente – opinii diferite asupra cadrului legal aprobat de Comisia Europeană, divergenţe care se pot continua cu proceduri litigioase.

Proiectul de lege pentru aprobarea ordonantei de urgenta a fost adoptat de Camera Deputatilor tot pe 17 octombrie 2018.

Un alt decret semnat pentru promulgare de Klaus Iohannis viează Legea pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 30/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul fondurilor europene şi pentru completarea unor acte normative.

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare instituirea unor măsuri în domeniul fondurilor europene, precum şi modificarea şi completarea unor dispoziţii ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.40/2015 şi ale art.193 din Legea nr.95/2006.

Astfel, măsurile vizează: sporirea ritmului de implementare a programelor operaţionale, prin identificarea unor condiţii de decontare a unor cheltuieli eligibile în cadrul programului, deja efectuate de către beneficiarii de proiecte nefinalizate, şi includerea acestora în aplicaţii de plată către Comisia Europeană, în scopul îndeplinirii ţintelor de absorbţie în materia fondurilor europene, precum şi instituirea posibilităţii asigurării din bugetul de stat a sumelor necesare cofinanţării proiectelor cu finanţare europeană nerambursabilă, ai căror beneficiari sunt spitalele.

Proiectul de lege pentru aprobarea ordonantei de urgenta a fost adoptat de Camera Deputatilor tot pe 17 octombrie 2018.

De altfel, Klaus Iohannis a semnat şi decretul pentru promulgarea Legii privind unele măsuri necesare pentru implementarea operaţiunilor petroliere de către titularii de acorduri petroliere referitoare la perimetre petroliere offshore.

Camerei Deputaţilor a votat, în calitate de for decizional, legea offshore privind condiţiile în care se vor realiza exploatările de gaze din Marea Neagră. Investitorii sunt obligaţi să tranzacţioneze 50% din gaze pe bursa din România, iar 25% din angajaţi trebuie să fie români.

Legea offshore a fost aprobată în Camera Deputaţilor, în calitate de for decizional, cu 170 de voturi ”pentru”, trei ”împotrivă” şi o abţinere.

Sursa: realitatea.net