Patroni din Olt care folosesc zilieri, sancţionaţi de ITM

0
406

În ultimele zile, Inspectoratul Teritorial de Muncă (ITM) Olt a desfăşurat „Campania Naţională privind respectarea de către beneficiari a prevederilor Legii numărul 52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri”.

 Campania şi-a propus identificarea beneficiarilor din judeţ care folosesc zilieri şi luarea măsurilor care se impun pentru respectarea de către aceștia a prevederilor Legii numărul 52/2011, atât în domeniul relațiilor de muncă, cât și în domeniul securității și sănătății în muncă. De asemenea, un alt obiectiv avut în vedere de inspectorii ITM a fost creșterea gradului de conștientizare a beneficiarilor și a zilierilor care desfășoară activități cu caracter ocazional în domeniile stabilite de legiuitor, în ceea ce privește necesitatea aplicării și respectării prevederilor legale în domeniul relațiilor de muncă și al securității și sănătății în muncă, stipulate de Legea nr.52/2011. În acest sens, au fost verificaţi 26 de beneficiari de lucrări, fiind aplicate 11 sancţiuni contravenţionale din care o amendă în cuantum de 6.000 de lei şi restul avertismente. Totodată, au fost dispuse 17 măsuri de remediere a deficienţelor constatate. Printre neregulile depistate de inspectorii de muncă se numără neacordarea remunerației minime brute zilierilor în cuantumul prevăzut de lege, respectiv mai puţin decât valoarea pe oră a salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată şi neînregistrarea în Registrul de evidență a zilierilor, în ordine cronologică. „De asemenea, s-au mai aplicat sancţiuni pentru neprezentarea dovezilor privind acordarea echipamentului de lucru şi neefectuarea instructajului privind respectarea regulilor de securitate și sănătate în muncă, conform Legii numărul 52/201”, a precizat inspector şef Cristian Ungureanu, şeful ITM Olt.

 Ilie Bîzoi