Opt posturi de ofiţeri scoase la concurs de IPJ Olt, cu recrutare din sursă internă

0
892

Începând cu data de 11 iulie, la nivelul Inspectoratului de Poliţie Judeţean (IPJ) Olt  a fost demarată procedura de încadrare prin recrutare din sursă internă, prin trecere în corpul ofițerilor a agenţilor de poliţie, absolvenţi de studii superioare, a opt posturi vacante de ofiţer de poliţie, din care patru în cadrul Serviciului de „Investigarea criminalității economice” şi patru la Biroului de Investigaţii Criminale” din cadrul Poliţiei municipiului Slatina, Poliţiei oraşului Balş şi Poliţiei Drăgăneşti Olt. Concursul se organizează în sistem centralizat la nivelul Inspectoratului de Poliție Județean Olt în al cărui stat de organizare sunt prevăzute posturile vacante pentru care se organizează concurs, sens în care la nivelul Inspectoratului General al Poliției Române s-a constituit Comisia Centrală de Concurs. Înscrierea candidaţilor se va face personal, indiferent de localitatea unde îşi are domiciliul candidatul, pe bază de cerere de înscriere la care se anexează documentele solicitate, depusă începând cu data de 11.07.2017 până la data de 17.07.2017(inclusiv), doar în zilele lucrătoare, în intervalul orar 09.00 – 15.00, la sediul Inspectoratului de Poliție Județean Olt – Serviciul Resurse Umane din municipiul Slatina, strada Mihai Eminescu, numărul 19, judeţul Olt. În intervalul 19.07 – 14.08.2017 se va desfăşura evaluarea psihologică a candidaţilor. Proba scrisă, va consta într-un test de tip grilă, elaborat de către Comisia Centrală de Concurs constituită la nivelul Inspectoratului General al Poliției Române din tematica şi bibliografia recomandate, care fac parte integrantă din prezentul anunț, având ca scop verificarea cunoştinţelor de specialitate pe care le au candidaţii şi va avea loc la data de 26.08.2017. Pentru a fi declarat „admis”, candidatul trebuie să obţină minimum nota 7,00. Candidaţii care nu au obţinut minimum nota 7,00 vor fi declaraţi „respins”. Pentru a putea participa la concurs  candidaţii  trebuie să îndeplinescă, cumulativ, următoarele condiţii: studiile superioare absolvite corespund cerinţelor de ocupare prevăzute în fişa postului, respectiv : studii universitare de lungă durată cu diplomă de licenţă sau echivalentă absolvite anterior celor trei cicluri Bologna în unul din următoarele profile/domenii/specializări/specialități: drept/științe juridice, economie/economic, contabilitate, finanţe, cibernetică, statistică şi informatică economică,  management, economie şi afaceri internaţionale,  ştiinţe administrative,  ştiinţe militare şi informaţii, administrarea afacerilor, ştiinţe ale comunicării, relaţii internaţionale şi studii europene, agronomie, horticultură, inginerie forestieră, silvicultură, ingineria produselor alimentare, inginerie civilă, ingineria instalaţiilor, mine, petrol şi gaze, ingineria mediului sau studii superioare de licenţă, ciclul I de studii universitare (în sistem „Bologna”), cu diplomă de licenţă, în unul din următoarele domenii de licenţă: drept, economie, contabilitate, finanţe, cibernetică, statistică şi informatică economică,  management, economie şi afaceri internaţionale, ştiinţe administrative, ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică, administrarea afacerilor, ştiinţe ale comunicării, relaţii internaţionale şi studii europene, agronomie, horticultură, inginerie forestieră, silvicultură, ingineria produselor alimentare, inginerie civilă, ingineria instalaţiilor, mine, petrol şi gaze, ingineria mediului; să fie declarați «apt» la evaluarea psihologică organizată în acest scop; să nu fie cercetați disciplinar sau să nu se afle sub efectul unei sancţiuni disciplinare; să nu fie puși la dispoziţie ori suspendați din funcţie; să fi obţinut calificativul de cel puţin «bine» la ultimele două evaluări anuale de serviciu.

Ilie Bîzoi