OLTENII MOR PE CAPETE

0
787

Nu mai puțin de 16 persoane mor, în medie, în fiecare zi în județul Olt. Asta dacă este să ne luăm după numărul ajutoarelor de deces acordate în anul 2020 de către Casa Județeană de Pensii Olt.

Peste 6.000 de olteni au beneficiat de ajutor de deces, în anul 2020. Un simplu calcul arată că, în medie, în fiecare zi nu mai puțin de 16 olteni au murit. Suma plătită de Casa Judeţeană de Pensii (CJP) Olt în această perioadă se ridică la aproximativ 32 milioane RON.

„În perioada 1 ianuarie – 31 decembrie 2020, s-au acordat 6.010 ajutoare de deces. Sprijinul financiar a fost acordat ca urmare a decesului titularului în 5.776 cazuri şi doar în 234 de situaţii pentru pierderea unui membru al familiei.  Suma totală acordată ca urmare a acestor situații se ridică la 31.900.101 RON (adică aproximativ 320 de miliarde ROL)”, a precizat purtătorul de cuvânt al Casei Judeţene de Pensii Olt, Claudia Măldăreanu.

Ajutorul de deces se acordă, în baza unei cereri la care se ataşează mai multe documente: acte de stare civilă din care să reiasă gradul de rudenie cu decedatul, dovada suportării cheltuielilor ocazionate de decesul pensionarului, declaraţie pe propria răspundere că a suportat cheltuielile, copie după certificatul de deces, certificatul de deces în original, copie act de identitate. În cazul decesului persoanei care era angajată în baza unui contract de muncă, ajutorul de deces trebuie să se acorde de către angajator. Dreptul asiguraţilor la ajutorul de deces nu este condiţionat de îndeplinirea stagiului de cotizare. Ajutorul de deces poate fi solicitat în termen de maximum trei ani de la data decesului.

Aceste ajutoare financiare sunt plătite de Casa de Pensii Olt, de cele mai multe ori, rudelor celor decedaţi, iar acestea primesc de multe ori ajutorul bănesc în aceeaşi zi în care depun actele. Valoarea ajutorului de deces s-a majorat în 2020, cu 266 RON în cazul ajutorului acordat pentru decesul asiguratului și cu 133 RON în cazul decesului unui membru al familiei asiguratului, față de 2019. Astfel, pentru decesul asiguraților se acordă 5.429 RON, față de 5.163 RON, cât era în 2019, iar pentru decesul unui membru de familie al acestora se acordă suma de 2.715 RON, față de 2.582 RON, în anul 2019.