Olt: Rata şomajului, în creștere

0
127

Potrivit Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Olt, la sfârșitul lunii ianuartie 2023, erau înregistrați 8.430  șomeri (din care 3.910 femei), rata șomajului fiind de 6,51%.

Comparativ cu luna precedentă, când rata șomajului a fost de 6,33 %, în această lună acest indicator a înregistrat o crestere de 0,18  pp.

Din totalul de 8.430 persoane înregistrate în evidențele AJOFM Olt, 1.074 erau beneficiari de indemnizaţie de şomaj, iar 7.356  erau șomeri neindemnizați. În ceea ce privește mediul de rezidență, 6.967  șomeri provin din mediul rural și  1.463  sunt din mediul urban.

Șomerii cu nivel de instruire gimnazial au ponderea cea mai mare în totalul şomerilor înregistraţi în evidenţele AJOFM Olt (39,18 %), apoi somerii cu nivel de instruire  liceal (25,24 %), urmat de cei cu nivel de instruire  primar si fara studii (16,32 %), iar 16,13 % au absolvit invatamantul profesional. Somerii cu nivel de studii postliceale reprezinta 1,20 %, iar cei cu studii  superioare au o pondere de 1,92 %.

Structura șomerilor înregistrați pe nivel de ocupabilitate, stabilit prin profilare, se prezintă astfel: 2029 persoane foarte greu ocupabile,  4018 greu ocupabile, 1850 mediu ocupabile, iar 533 sunt persoane ușor ocupabile. Încadrarea  într-o categorie de ocupabilitate se realizează ca urmare a activităţii de profilare a persoanelor înregistrate în evidenţele noastre.” transmite AJOFM Olt.