Olt: Număr mic de cereri pentru obţinerea cardul european pentru dizabilitate

0
211
SONY DSC

Doar 25 de olteni cu dizabilităţi au solicitat până în prezent eliberarea Cardului European pentru Dizabilitate. Cardul se eliberează doar în baza cererilor depuse de persoanele cu dizabilităţi sau de părinţi ori tutorii legali.

Procesul de primire a cererilor pentru eliberarea Cardului European pentru Dizabilitate a demarat înca de anul trecut, mai exact din 24 octombrie, însă puţini olteni cu deficiente au fost interesaţi să solicite acest document. Potrivit purtătorului de cuvânt al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului (DGASPC) Olt, Ioana Ciobanu, de Cardul European pentru Dizabilitate pot beneficia copiii şi adulţii, cu certificate de încadrare în grad de handicap grav, accentuat, mediu sau uşor, în termen de valabilitate. Cardul European pentru Dizabilitate le dă dreptul persoanelor cu handicap la acces gratuit la evenimente culturale, sportive şi de petrecere a timpului liber în România şi în alte 7 state membre ale Uniunii Europene: Slovenia, Cipru, Belgia, Italia, Estonia, Finlanda şi Malta, participante la proiectul „Asigurarea mobilităţii pentru persoane cu dizabilităţi în România şi Europa”, implementat de Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu Dizabilităţi (ANPD).  Potrivit reprezentanţilor DGASPC, cardul se eliberează doar la cerere. Persoanele îndreptățite, părintele, reprezentantul legal, tutorele, vor depune la DGASPC, o cerere, care va cuprinde următoarele elemente: domiciliul sau reşedinţa, seria, numărul B.I./C.I., sau în cazul minorilor, a certificatului de naştere, precum și domiciliul sau reşedinţa, seria, numărul B.I./C.I., a reprezentantului legal al acestuia; numărul şi perioada de valabilitate a certificatului de încadrare în grad de handicap, inclusiv comisia judeţeană care a eliberat documentul; fotografie realizată în anul în curs/tip buletin; număr de telefon fix sau mobil şi e-mail. Cererea pentru eliberarea Cardului European pentru Dizabilitate se poate descărca de pe site-ul DGASPC, secţiunea „Card European pentru Dizabilitate”. Cardul European pentru Dizabilitate va fi eliberat  în termen de maximum 45 zile de la depunerea cererii, prin persoanele responsabile desemnate în acest sens. Persoanele cu certificat de încadrare în grad de handicap vor primi, împreună cu cardul instrucţiunile de folosire, sprijin şi îndrumare. Cardul este nominal, netransmisibil şi intră în vigoare de la 1 ianuarie 2017, fiind valabil până în luna august 2020. „Până în prezent au fost depuse 25 de cereri pentru eliberarea Cardului European pentru Dizabilitate. Încă nu s-a eliberat niciun card, întrucât durează mult pentru că se emit de la Bucuresti, nu le  eliberăm noi. În prezent, în evidenţele DGASPC Olt figurează un număr de 20.998 persoane adulte şi copii cu handicap”, a precizat Ioana Ciobanu. Proiectul „Asigurarea mobilităţii pentru persoane cu dizabilităţi în România şi Europa”, implementat de ANPD, reprezintă un model pilot la nivel european şi vizează facilitarea mobilităţii transnaţionale prin intermediul emiterii Cardului European pentru Dizabilitate pentru românii cu dizabilităţi şi recunoaşterea beneficiilor din România pentru persoanele cu dizabilităţi din ţările membre UE, participante la proiect, respectiv: România, Slovenia, Belgia, Cipru, Italia, Estonia, Finlanda şi Malta. Cardul European pentru Dizabilitate va permite recunoaşterea reciprocă a drepturilor persoanelor cu dizabilităţi în statele membre participante.

Ilie Bîzoi