O PRIMĂRIE DIN OLT FACE ANGAJĂRI. PENTRU DOUĂ POSTURI NU SE CERE VECHIME

0
555

Primăria comunei Ipotești organizează concurs pentru ocuparea a patru funcții contractuale vacante, contractele fiind pe perioadă nedeterminată.

Este vorba despre un post de muncitor calificat I buldoexcavatorist la Compartimentul Administrativ, un post de șef serviciu voluntar pentru situații de urgență, în cadrul Compartimentului Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență, un post de muncitor calificat I, la Compartimentul Administrativ și un post de consilier I debutant la Compartimentul Agricol, Cadastru și Urbanism.

Candidații care doresc să ocupe postul de buldoexcavatorist trebuie să aibă: studii medii sau generale, specializare sau certificat de competențe profesionale emis de Autoritatea Națională pentru Calificări, în ocupația mașinist la mașini pentru, terasamente, vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului de minimum 10 ani și să fie posesor permis de conducere categoriile B, C, BE, CE.

Proba scrisă a concursului va avea loc pe 19 mai 2021, iar proba practică și interviul vor avea loc pe 21 mai. Data limită până la care candidații vor depune actele pentru dosarul de concurs este de 10 zile de la afișare, la sediul instituției.

Pentru postul de șef serviciu voluntar pentru situații de urgență este nevoie de studii superioare, absolvent al cursului de șef serviciu într-un centru de formare autorizat de Autoritatea Națională pentru Calificări sau deținător al brevetului de pompier specialist. Un avantaj îl constituie faptul că nu se cere vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului.

Proba scrisă a concursului va avea loc pe 19 mai 2021, iar interviul pe 21 mai. Dosarele de înscriere se depun la sediul instituției în termen de 10 zile de la publicarea anunțului.

Candidații care doresc să ocupe postul de muncitor calificat I trebuie să aibă: studii medii sau generale, vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului de minimum 10 ani și să fie posesor permis de conducere categoria B.

Proba scrisă a concursului va avea loc pe 19 mai 2021, iar proba practică și interviul vor avea loc pe 21 mai. Data limită până la care candidații vor depune actele pentru dosarul de concurs este de 10 zile de la afișare, la sediul instituției.

Nu în ultimul rând pentru postul de Consilier I debutant, candidații trebuie să aibă studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă într-unul dintre domeniile: arhitectură, urbanism, inginerie civilă, inginerie geodezică – specializarea măsurători terestre și cadastru.

Un avantaj îl constituie faptul că pentru acest post nu se cere vechime. Proba scrisă a concursului va avea loc pe 19 mai 2021, iar interviul pe 21 mai. Dosarele de înscriere se depun la sediul instituției în termen de 10 zile de la publicarea anunțului.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la Primăria Comunei Ipotești, Str. Principală nr. 99, județul Olt, telefon 0766/778.792.