O PRIMĂRIE DIN OLT FACE ANGAJĂRI. NU SE CERE VECHIME

0
570

Primăria Sprâncenata a scos la concurs trei posturi, acestea fiind disponibile la Compartimentul Impozite și Taxe și la Compartimentul Agricol.

Primăria Sprâncenata organizează concurs de recrutare pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a unei funcții de referent debutant, în cadrul Compartimentul Impozite și Taxe și a două funcții de inspector debutant la Compartimentul Agricol.

Candidații care doresc să ocupe aceste posturi trebuie să aibă: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul agronomie/horticultură, specializarea agricultură/horticultură, pentru inspector, clasa I, grad profesional debutant – Compartimentul Agricol și studii medii liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureat, pentru Referent, clasa III, grad profesional debutant – Compartiment Impozite şi taxe. Un avantaj îl constituie faptul că pentru aceste posturi nu se cere vechime.

Proba scrisă a concursului va fi organizată pe  9 martie 2021.

Dosarele de concurs se depun la sediul autorităţii sau instituţiei publice organizatoare, în termen de 20 de zile de la data publicării anunţului.
Durata normală a timpului de muncă este de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână. Bibliografia, tematica, atribuţiile prevăzute în fişa postului, precum şi alte date necesare desfăşurării concursului se afişează pe pagina de internet a autorităţii sau instituţiei publice organizatoare.