O PRIMĂRIE DIN OLT CAUTĂ SECRETAR

0
669

Agenția Națională a Funcționarilor Publici (ANFP) a scos la concurs postul vacant de secretar general al orașului Corabia, judeţul Olt.

Candidaţii care doresc să ocupe acest post trebuie să aibă: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţe juridice sau ştiinţe administrative sau ştiinţe politice, să fie absolvenţi cu diplomă de studii universitare de master în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice sau cu diplomă echivalentă conform prevederilor art.153, alin. (2) din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011 cu modificările şi completările ulterioare și să aibă vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice de minimum 7 ani.

Concursul va avea loc în data de 28 decembrie 2020 (proba scrisă), de la ora 10.00. Dosarele de concurs se depun la sediul autorității sau instituției publice organizatoare, în termen de 20 de zile de la data publicării anunțului. Concursul se va desfășura la sediul Primăriei Corabia.