Munca la negru nu mai este considerată infracţiune

- ITM Olt va demara o campanie pentru a informa angajatorii cu privire la modificările legislative

0
810

Guvernul Tudose a modificat Codul Muncii (Legea nr. 53/2003), printr-o ordonanță de urgență, care a intrat în vigoare începând cu 7 august. Potrivit acestui act normativ munca la negru nu mai este considerată infracțiune, în schimb au apărut noi obligații pentru angajatori şi s-au înăsprit amenzile. Comparativ cu forma inițială a Codului Muncii, a fost majorat cuantumul amenzilor pentru munca nedeclarată, fiind eliminată, totodată, limita de cinci persoane de la care este sancționată în prezent această faptă.

  Astfel, prin Ordonanţa de Urgenţă numărul 53/2017, s-au adus modificări şi completări la Legea nr.53/2003 – Codul Muncii. Prin aceasta a fost definită clar munca la negru care reprezintă: primirea la muncă a unei persoane fără încheierea contractului individual de muncă în formă scrisă, în ziua anterioară începerii activităţii; primirea la muncă a unei persoane fără transmiterea raportului de muncă în registrul general de evidenţă a salariaţilor cel târziu în ziua anterioară începerii activităţii; primirea la muncă a unui salariat în perioada în care acesta are contractul individual de muncă suspendat şi primirea la muncă a unui salariat în afara programului de lucru stabilit în cadrul contractelor individuale de muncă cu timp parţial. De asemenea, potrivit noului act normativ angajatorul este obligat să păstreze la locul de muncă o copie a contractului individual de muncă pentru salariaţii care prestează activitate în acel loc, precum şi evidenţa orelor de muncă prestate zilnic de fiecare salariat, cu evidenţierea orei de începere şi a celei de sfârşit al programului de lucru, şi de a supune controlului inspectorilor de muncă această evidenţă, ori de câte ori se solicită acest lucru. „Pentru nerespectarea noilor modificări aduse Codului Muncii, sancţiunile contravenţionale sunt următoarele: primirea la muncă a unei persoane fără încheierea unui contract individual de muncă, potrivit art. 16 alin. (1), cu amendă de 20.000 lei pentru fiecare persoană identificată; primirea la muncă a unei persoane fără transmiterea raportului de muncă în registrul general de evidenţă a salariaţilor cel târziu în ziua anterioară începerii activităţii, cu amendă de 20.000 lei pentru fiecare persoană identificată; primirea la muncă a unui salariat în perioada în care acesta are contractul individual de muncă suspendat, cu amendă de 20.000 lei pentru fiecare persoană identificată şi primirea la muncă a unui salariat în afara programului de lucru stabilit în cadrul contractelor individuale de muncă cu timp parţial, cu amendă de 10.000 lei pentru fiecare persoană identificată. De asemenea, încălcarea prevederilor de a păstra la locul de muncă o copie a contractului individual de muncă pentru salariaţii care prestează activitate în acel loc, se sancţionează cu amendă de 10.000 lei”, a precizat inspector şef Cristian Ungureanu, şeful Inspectoratului Teritorial de Muncă (ITM) Olt. Având în vedere noile modificări legislative, ITM Olt va demara în perioada imediat următoare o campanie de informare, conştientizare şi control la angajatorii care îşi desfăşoară activitatea pe raza judeţului, în special la cei care au înregistrate în registrul general de evidenţă a salariaţilor contracte individuale de muncă cu timp parţial, precum şi în domeniile de activitate în care incidenţa muncii nedeclarate este crescută (construcţii, pază şi protecţie, comerţ, prestări servicii şi altele).

Ilie Bîzoi