MODALITĂȚI DE PLATĂ A OBLIGAŢIILOR FISCALE DATORATE BUGETULUI GENERAL CONSOLIDAT

0
130

Administrația Județeană a Finanțelor Publice (AJFP) Olt informează contribuabilii că îşi pot îndeplini obligaţiile fiscale de plată reprezentând  impozite, taxe, contribuții și alte sume datorate bugetului general consolidat prin următoarele modalităţi:

– cu cardul bancar – on-line (prin intermediul Spațiului Privat Virtual  sau al platformei  www.ghiseul.ro) sau la casieriile Trezoreriei Statului pe raza cărora contribuabilii persoane fizice își au domiciliul fiscal.

Plata cu cardul bancar este disponibilă momentan numai pentru persoanele fizice.

 – prin virament bancar. Codurile IBAN  aferente conturilor unităților Trezoreriei Statului se regăsec pe deciziile de impunere sau pe site-ul ANAF (www.anaf.ro), în secțiunea Asistență contribuabili/ Plata obligațiilor fiscale/ Codurile IBAN.

Ordinul de plată poate fi completat și cu ajutorul aplicației OPFV disponibilă pe site-ul ANAF, în secțiunea Asistență contribuabili/ Programe utile.

Pentru efectuarea plăților prin virament bancar pot fi utilizate și serviciile e-banking.

– prin ordin de plată multiplu electronic (OPME). OPME se depune on-line prin Sistemul naţional de raportare Forexebug de către instituţiile publice,şi  respectiv, prin intermediul serviciului Depunere declaraţii de către operatorii economici şi alte entităţi decât instituţiile publice.

Formularul «Ordin de plată multiplu electronic (OPME)» poate fi obținut astfel:

– prin descărcare de pe site-ul Ministerului Finanţelor, Sistemul naţional de raportare Forexebug -Informaţii publice – Formulare

– de la unităţile teritoriale ale Trezoreriei Statului.

– cu numerar, la casieriile Trezoreriei Statului pe raza cărora contribuabilii își au domiciliul fiscal (adresa unde locuiesc efectiv, sediul activității, sediul social).

–  prin mandat poștal, prin intermediul oficiilor poştale.

În contextul pandemic actual, al riscului răspândirii infecţiei cu coronavirus (COVID-19), recomandăm contribuabililor plata obligațiilor la bugetul de stat prin mijloace electronice.

Informaţii suplimentare privind plata obligaţiilor fiscale la bugetul de stat pot fi consultate pe site-ul www.anaf.ro, în secțiunea Asistență contribuabili/ Servicii oferite contribuabililor/ Ghiduri curente și alte materiale informative Broșura privind modalitățile de efectuare a plăților către Agenția Națională de Administrare Fiscală, actualizată în data de 19.04.2021.

 AJFP Olt reamintește contribuabililor-persoane fizice că termenul de plată a obligaţiilor fiscale datorate pentru anul 2020, stabilite şi declarate prin declaraţia unică (formular 212 ), este până la data de 25.05.2021.