MII DE ANGAJAȚI DIN OLT, PLĂTIȚI CU SALARIUL MINIM

0
492

Aproape 10 la sută dintre salariaţii olteni trăiesc cu salariul minim brut pe economie.

 Conform datelor furnizate de către Inspecţia Muncii Bucureşti, în prezent, la nivelul judeţului Olt, aproape 10 la sută dintre angajaţi sunt încadraţi cu salariul minim brut pe ţară.

Mai exact, din cele peste 77.000 de contracte de muncă active înregistrate la începutul lunii martie, la nivelul judeţului, aproape 7.400 de contracte erau cu salariul minim pe economie.

La data de 2 martie 2021, la nivelul judeţului Olt, erau înregistrate 7.320 de contracte de muncă cu normă întreagă active cu salariul de bază lunar brut la nivelul salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată dintr-un număr total de 77.455 de contracte ( din care 65.492 cu normă întreagă și 11.963 cu timp partial). Începând cu data de 13 ianuarie 2021, salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată, prevăzut la art.164 alin.(1) din Legea nr.53/2003 –Codul Muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se stabilește în bani, fără a include sporuri și alte adaosuri, la suma de 2.300 lei lunar, pentru un program normal de lucru în medie de 169,333 ore pe lună, reprezentând 13,583 lei/oră.

Prin excepție pentru personalul încadrat pe funcţii pentru care se prevede nivelul de studii superioare, cu vechime în muncă de cel puţin un an în domeniul studiilor superioare, salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată, fără a include sporuri şi alte adaosuri, se stabileşte la suma de 2.350 lei lunar, pentru un program normal de lucru de 167,333 ore în medie pe lună, reprezentând 14,044 lei/oră.

 Prin derogare de la prevederile art.164 alin (1) din Legea nr.53/2003-Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, conform OUG nr.114/2018 art.71, în perioada 1 ianuarie 2020-31 decembrie 2028, pentru domeniul construcțiilor, salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată se stabilește în bani, fără a include sporuri și alte adaosuri, la suma de 3.000 lei lunar, pentru un program normal de lucru în medie de 167,333 ore pe lună”, a precizat inspectorul general de stat Dantes Nicolae Bratu, șeful Inspecţiei Muncii pe ţară.

Trebuie spus că un angajat poate avea unul, două sau chiar trei contracte de muncă.

Unde lucrează oltenii cu salariul minim

Domeniile de activitate în care există angajaţi cu minimum prevăzut de lege sunt comerţul şi prestările de servicii, domenii de activitate unde nu sunt cerute prea multe studii, dar unde activează un număr mare de persoane. Potrivit inspectorilor de muncă, salariul minim se regăseşte pe contractele de muncă ale angajaţilor din industria confecţiilor textile, în comerţ, la firmele de pază şi în agricultură. Angajaţii sunt plătiţi cu salariul minim şi în unităţile de prestări servicii, cum ar fi cele de alimentaţie publică (baruri şi restaurante) spălătorii, service-uri şi vulcanizări. Angajatorii recurg la acest subterfugiu pentru a reduce la minimum sumele datorate statului. În timp ce administratorii câştigă, angajaţii au de suferit mai târziu când va veni vremea pensiei. Şi asta întrucât salariul care se ia în calcul la stabilirea pensiei fiind foarte mic, implicit, şi pensia va fi la fel.