Legislativul caracalean convocat în şedinţă Ordinară

0
259

Legislativul caracalean este convocat astăzi  în şedinţă ordinară începând cu orele 11.00, în sala de sedinţe  a Consiliului Local din Piaţa Victoriei nr.10 .

Pe ordinea de zi a şedinţei ordinare aferentă lunii septembrie, primarul municipiului Caracal – Liviu Radu propune spre dezbatere   şi aprobare consilierilor locali 13 proiecte de hotărâre .

Printre cele 13 proiecte iniţiate şi înaintate de executivul caracalean  se află; aprobarea numărului maxim de posturi a Regulamentului de organizare şi functionare a structurii organizatorice şi statul de funcţii al Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor al municipiului Caracal, Aprobarea numărului maxim de posturi , a Regulamentului de organizare şi funcţionare, a structurii organizatorice şi ştatului de funcţii ale Primăriei municipiului Caracal, Atribuirea unor suprafeţe de teren din domeniul privat al municipiului Caracal, beneficiarilor Legii nr.15/2003, privind spijinul acordat tinerilor pentru construire  unei locuinţe proprietate personală, Concesionarea unor bunuri imobile aflate în patrimoniul privat al municipiului Caracal către SC ADPP  Caracal SRL, Înfiinţarea depozitului temporar de deşeuri municipale şi a celor asimilate acestora şi modificare anexei nr.4 la contractul de delegare prin concesiune nr.5/29 07 2014 privind delegare gestiunii serviciilor publice de salubrizare din municipiul Caracal, Aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare, a structurii organizatorice şi ştatului de funcţii ale Bibliotecii”Virgil Carianopol „ Caracal,  Aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare, a structurii organizatorice şi ştatului de funcţii ale Centrului Cultural Municipal „Radu Şerban” Caracal,  Aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare, a structurii organizatorice şi ştatului de funcţii ale Muzeului Romanaţiului Caracal, Aprobarea închirierii suprafeţei de 1676mp teren aparţinând domeniului public al Statului Român aflat în administrarea Ministerului Transporturilor şi în concesiunea CNCF CFR SA în vederea realizării investiţiei „Extindere şi reabilitare str. Valter Mărăcineanu, municipiul Caracal, judeţul Olt”.