Legislativul caracalean convocat în ședință ordinară

0
228

Consilierii locali ai Municipiului Caracal au fost convocați în ședință ordinară în ultima zi a lunii octombrie.  Pe ordinea de zi a   a ședinței  s-au aflat 21 de proiecte de hotărâre  inițiate de către Liviu Radu, primarul municipiului. Vă prezentăm mai jos proiectele care au fost supuse spre dezbatere șI aprobare de către cei 17 consilieri locali prezenți în sala de Consiliu ;

Aprobarea completarii  H.C.L.  Caracal  nr.  23/30.06.20 IO  privind  aprobarea  actualizarii Nomenclatorului stradal al municipiului Caracal; Aprobarea schimbării destinației construcției provizorii ce urmează a fi edificată pe terenul în suprafață de 72,77 mp situat în Caracal, str. Intrarea Muzeului nr. 1 B, jud. Olt; Anularea din evidența fiscală a obligațiilor fiscale și scăderea din evidența fiscală a Direcției Economice a Primăriei municipiului Caracal, a societăților comerciale radiate din Registrul Comerțului, pentru care nu a fost atrasă răspunderea altor persoane ; Atribuirea cu titlu gratuit a dreptului de uz și servitute către S.C. DISTRIBUȚIE ENERGIE OLTENIA S.A. asupra terenului în suprafață de 33,60 mp., care aparține domeniul public al municipiului Caracal, județul Olt, situat în incinta Colegiului Tehnic Matei Basarab; Trecerea din domeniul public al municipiului Caracal în domeniul privat al municipiului Caracal, a suprafeţei de teren intravilan de 10,80 mp, situată în Caracal, str. Antonius Caracalla, nr. 15, bl. 15, jud. Olt; Aprobarea noilor tarife și taxe pentru activitățile serviciilor publice de salubrizare și administrare a domeniului public și privat practicate în municipiul Caracal, prestate de către societatea S.C. A.D.P.P. Caracal SRL; Aprobarea cumpărării a două suprafețe de teren intravilan, 107 mp respectiv 106 mp, situate în tarlaua 122 parcelele 1 și 2; Vânzarea, fără licitaţie publică, a locuinței ce aparține fondului locativ al municipiului Caracal, compusă din două camere, situată în Caracal, Aleea Plopilor nr. 2, bl. A15, sc. 1, ap 3, parter, Jud. Olt, către actualul chiriaș, domnul Fieraru Sorinel Gigi, titular al Contractului de închiriere nr. 40/22.05.2015; Aprobarea listei de repartizare a 5 locuinţe construite din fondurile Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe rămase vacante pe perioada exploatării acestora în regim de închiriere în municipiul Caracal, în anul 2018 ; Atribuirea unor suprafeţe de teren din domeniul privat al municipiului Caracal, beneficiarilor Legii nr.15/2003, privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală; Încetarea dreptului de folosinţă asupra unor terenuri atribuite în baza Legii nr. 15/2003, privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe; Aprobarea componenţei comisiilor sociale de analiză a cererilor și de soluționare a contestațiilor, a criteriilor şi modului de repartizare a locuinţelor sociale aflate pe raza municipiului Caracal; Transformarea unor posturi vacante din structura Centrului municipal Creşe Caracal, cu reducerea nivelurilor posturilor și modificarea corespunzătoare a statului de funcţii al Centrului municipal Creşe Caracal, anexa 2 la HCL nr. 85/2018; Transformarea unui post din Anexa nr. 4 la HCL nr. 88/2018 – Stat de funcții al Primăriei municipiului Caracal; Instituirea unor restricţii de circulaţie rutieră în municipiul Caracal; Aprobarea investiției finanțată din Fondul IID privind „Extindere rețele de apă și canalizare în municipiul Caracal”; Înlocuirea anexei la H.C.L. Caracal nr. 66/31.05.2018 privind darea în folosinţă gratuită pe o perioadă de 1 an a unui teren intravilan în suprafaţă de 100 mp situat în Caracal, str. Carpaţi, nr. 73B, ce aparţine domeniului public al municipiului Caracal către Asociaţia ”Centrul Romilor pentru Politici de Sănătate – SASTIPEN”; Conferirea titlului de „Cetățean de onoare al municipiului Caracal” domnului IOSEF NEMETZ; Însuşirea raportului de evaluare având ca obiect apartamentul ce apartine fondului locativ al municipiului Caracal, compus din 2 camere, în suprafață utilă de 37,07 mp situat în Caracal, str. Intrarea Muzeului nr. 13, bl. 12, scara 3, parter, ap. 2, jud. Olt; Aprobarea rectificării Bugetului general de Venituri și Cheltuieli pe anul 2018 al Municipiului Caracal.

Ședința de Consiliu a fost una liniștită (așa cum ne-a obișnuit),  cele 21 de proiecte de hotărâre au primit în unanimitate votul  consilierilor locali, devenind Hotarâri  ale legislativului caracalean .

                                                                              Doru Tudor