Legislația privind activitatea zilierilor a fost modificată. Ce trebuie să știe patronii din Olt care folosesc zilieri

0
288

Legislaţia care vizează activităţile cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri a fost modificată şi completată  prin O.U.G nr. 26/2019 pentru modificarea şi completarea unor acte normative.

Principalele modificări şi completări aduse prin actul normativ menţionat Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri şi Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal :

La data de 20 decembrie 2019 se înfiinţează Registrul electronic de evidenţă a zilierilor, ca singura modalitate de transmitere a datelor privind evidenţa zilierilor. Sistemul informatic aferent Registrului electronic de evidenţă a zilierilor se achiziţionează de Inspecţia Muncii, în condiţiile legii. Metodologia de întocmire şi transmitere a registrului electronic de evidenţă a zilierilor, precum şi înregistrările care se efectuează în acesta se stabilesc prin ordin al ministrului Muncii şi Justiţiei sociale, în termen de 60 de zile de la înfiinţarea registrului electronic de evidenţă a zilierilor.

Începând cu data intrării în vigoare a ordinului de aprobare a metodologiei de întocmire a Registrului electronic, beneficiarul are obligaţia să înregistreze, în Registrul electronic de evidenţă a zilierilor, în ordine cronologică, toţi zilierii cu care exercită activităţi cu caracter ocazional în baza prezentei legi. „Niciun zilier nu poate presta activităţi pentru acelaşi beneficiar pe o perioadă mai lungă de 90 de zile cumulate pe durata unui an calendaristic, cu excepţia zilierilor care prestează activităţi în domeniul agriculturii, creşterii animalelor în sistem extensiv prin păşunatul sezonier al ovinelor, bovinelor, cabalinelor, activităţi sezoniere în cadrul grădinilor botanice aflate în subordinea universităţilor acreditate, precum şi în domeniul viticol. În cazul acestora, perioada nu poate depăşi 180 de zile cumulate pe durata unui an calendaristic”se arată într-un comunicat al Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Olt.
Remuneraţia primită de zilier pentru activitatea prestată este supusă impozitului pe venit, conform prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare. Calculul, plata şi declararea impozitului pe venit sunt în sarcina beneficiarului. Pentru remuneraţia plătită zilierilor, beneficiarul nu datorează contribuţia asiguratorie pentru muncă .

Pentru veniturile realizate din activitatea prestată de zilieri se datorează contribuţia de asigurări sociale, conform prevederilor Codului fiscal, conferind zilierului calitatea de asigurat în sistemul public de pensii. Baza de calcul a contribuţiei de asigurări sociale pentru zilieri o constituie remuneraţia brută primită pentru activitatea prestată de zilieri .Calculul, plata şi declararea contribuţiei de asigurări sociale sunt în sarcina beneficiarului. Activitatea desfăşurată în condiţiile prezentei legi nu conferă zilierului calitatea de asigurat în sistemul public de sănătate. Acesta se poate asigura opţional în sistemul public de sănătate potrivit prevederilor art. 180 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, prin depunerea la organul fiscal teritorial a declaraţiei unice privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice.

Totodată, activitatea desfăşurată nu conferă zilierului calitatea de asigurat în sistemul de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale. În situaţia producerii unui accident de muncă sau boală profesională beneficiarul este obligat să asigure plata cheltuielilor aferente îngrijirilor medicale necesare.