Latifundiara din fruntea DSP Olt

0
2054

Concursul pentru şefia Direcției de Sănătate Publică (DSP) Olt va fi reluat după ce niciunul din cei doi candidați nu a reușit să obțină punctajul necesar pentru a fi declarat admis. Mai mult punctajele obținute de aceștia sunt unele rușinoase. Astfel, Talia Cincă, a obținut 16,4 puncte, în timp ce Andrei Iordache a obținut 45,9 puncte. Pentru a fi declarat admis un candidat trebuie să obțină minimum 70 de puncte. La concursul pentru șefia DSP Olt s-au înscris trei candidați. Cel de-al treilea Dumitru Viorel Ionescu a absentat de la proba scrisă a examenului. În atare condiții concursul urmează să fie reluat la o data care va fi stabilită ulterior de Agenția Națională  a Funcționarilor Publici. Până la ocuparea prin concurs a postului, interimatul la șefia DSP Olt (cu exercitarea atribuțiilor funcției de director executiv) va fi asigurat de dr. Adela Bobeș, consilier superior în cadrul instituției. Despre aceasta însă nu știm mai nimic. Singurul lucru public este că, potrivit ultimei sale declarații de avere, datată 27 aprilie 2017, dr. Adela Mariana Bobeș deține împreună cu soțul ei  90 de hectare de teren , categoria 2 (forestier) cumpărat în 2014 şi un teren categoria a treia de folosință (intravilan) dobândit (prin cumpărare) împreună cu șoțul ei în anul 2013, în suprafață de 321 de metri pătrați. Tot în 2013 Adela Bobeș împreună cu soțul ei au achiziționat un teren de 1.067 de metri pătrați, categoria a treia de folosință (intravilan). În 2010 Adela Bobeș a mai cumpărat cu soțul ei 70.000 metri pătrați de teren categoria a doua de folosință (forestier), iar în 2007 a mai dobândit (prin superficie) împreună cu soțul acesteia 1.000 metri pătrați teren categoria a cincea (alte categorii de terenuri extravilane, dacă se află în circuitul civil) și 1.535 de metri pătrați categoria a treia (intravilan). De asemenea, deține împreună cu soțul ei o casă de locuit în suprafață de 297 de metri pătrați. Totodată, pe numele acesteia mai figurează și bijuterii și ceasuri dobândite în perioada 1998-2017 în valoare de 50.000 de euro. În plus mai are și două conturi deschise la două bănci, unul în 2006 în sumă de 2.788,68 de lei și altul în 2011 în sumă de 8.115,71 de lei. Din salarii aceasta a încasat de la DSP Olt în calitate de consilier superior, în anul 2016 suma de 34.602 lei, iar de la Alcobo SRL un salariu de 41.853 de lei. Potrivit declaraţiei de interese Adela Bobeș este unic asociat la SC Alcobo SRL, acționar la SC Serena SA, cu 4,63% părți sociale și acționar la SC Serena 94 SA cu 4,11%, părți sociale. De asemenea este membru în Colegiul Medicilor și Sindicatul Funcționarilor Publici.

Ilie Bîzoi