Ministrul Educației: „Primarii, principalii vinovați pentru starea unităților de învățământ“

0
299

Aproximativ un sfert din clădirile școlare din județul Olt nu au autorizații de funcționare cu doar trei săptămâni înainte de începerea unui nou an școlar.

Ministrul Educației spune că nu ministerul este vinovat dacă se dărâmă o clădire, ci primarul care cândva a aprobat ca în această cladire să se învețe. Totodată, ministrul Liviu Pop a spus că în doi ani de zile este necesar să fie avizate toate unitățile de învățământ preuniversitar.

Primarii olteni promit vremuri mai bune

Nu au făcut prea multe pentru a schimba condițiile din unitățile de învățământ, însă promit că pe viitor situația se va schimba. Un număr 45 de primării din județul Olt vor primi finanțare pentru zeci de proiecte privind modernizări, reabilitare termică, reparații, consolidări, extinderi sau dotări la unitățile de învățământ. Banii sunt alocați prin Programul Național de Dezvoltare Locală 2. Fie că vorbim despre reabilitarea clădirilor deja existente, de dotare cu echipament și mobilier corespunzător, de construirea unor corpuri noi, toate aceste școli ar trebuie să capete pe viitor o nouă înfățișare și să devină unități de învățământ în care elevii pot studia în condiții moderne.

– Slatina –  proiect  demolare și construire  corp Bastilia-  3.270.052,17 lei;

– Balş – proiect privind reabilitarea şi modernizarea clădirii Colegiului Tehnic „Nicolae Bălcescu”- 2.619.889,72 lei; -proiect privind  reabilitarea şi modernizarea Şcoala Gimnazială nr. 1- 2.619.889,72 lei;

– Corabia – proiect privind modernizarea, reabilitarea termică, reparaţii, consolidarea şi extinderea Şcoala gimnazială Virgil Mazilescu, cu clasele I-VIII – 8.718.392 lei;

– Potcoava – Instalarea de hidranţi interiori, instalaţii de detectare semnalizare şi avertizare incendiu, instalaţii de iluminat de siguranţă, instalaţie paratrăznet, la Liceul Ştefan Diaconescu, în oraşul Potcoava  – 419.673 lei; Reabilitare, modernizare, dotare şi extindere Şcoală în oraşul Potcoava, sat Fălcoeni – 1.279.047 lei; Reabilitare, modernizare, dotare şi extindere Şcoală în oraşul Potcoava, sat Sineşti – 1.361.597 lei;

– Scorniceşti – reabilitare Şcoala Negreni  în valoare de 1.280.419 lei;

– Bobiceşti – Reabilitarea şi modernizarea Şcolii gimnaziale Bobiceşti – 1.202.624,35 lei; Reabilitarea şi modernizarea Şcolii gimnaziale Leoteşti – 2.838.533,78; Reabilitarea şi modernizarea şi dotarea Grădiniţei cu program normal Leoteşti – 711.615,54 lei;

– Brastavăţu – Reabilitare Şcoala gimnazială + centrală termică – 2,866,620.00 lei;

– Brebeni – Modernizare Grădiniţă cu program normal– 582.330 lei;

– Bucinişu – Reabilitarea şi modernizarea Şcolii gimnaziale Bucinişu – 3.553.309,77 lei; Reabilitarea şi modernizarea Grădiniţei cu program normal Bucinişu Mic – 619.543,01 lei;

– Cîrlogani – Reabilitarea, extinderea şi dotarea Şcolii Gimnaziale cu clasele I-VIII – 3.720.234 lei.

– Cezieni – Reabilitare, modernizare şi dotare Şcoală gimnazială „Nicolae Marineanu”– 1.446.886,49 lei;

– Coloneşti – Dotare cu echipament şi mobilier specific la Şcoala  Gimnazială aviator Alexandru Şerbănescu – 490.000 lei; Reabilitare Grădiniţa cu program normal „Maria Tudorache” din sat Mărunţei – 375.978 lei;

– Corbu – Reabilitare, modernizare şi dotare Şcoala gimnazială – 2.347.991 lei;

– Dăneasa – Reabilitare, modernizare şi dotare Şcoala gimnazială– 1.335.418 lei;

– Deveselu – Extindere, reabilitare şi modernizare Grădiniţa cu program normal Comanca – 780.939.11 lei;

– Dobrosloveni – Grădiniţa cu program prelungit, localitatea Reşca –3.037.449 lei; Reabilitare, modernizare şi dotare Grădiniţa cu program normal Dobrosloveni –1.606.763,23 lei; Extindere, reabilitare, modernizare şi dotare Şcoala Dobrosloveni – 2.166.109,40 lei

– Dobroteasa – Reabilitare şi modernizare Şcoală Gimnazială– 2.429.222 lei;

– Găneasa – Reabilitarea şi modernizarea Grădiniţei cu program normal– 1.187.426 lei; Reabilitarea şi modernizarea Şcolii gimnaziale – 2.151.088 lei;

– Gîrcov – Reabilitarea şi modernizarea Grădiniţei cu program normal Ursa – 662.830 lei; Reabilitarea şi modernizarea Şcolii gimnaziale Ursa – 673.212,01 lei;

– Grădinari – Reabilitare termică şi modernizare şcoală gimnazială Grădinari – 2.325.885 lei;

– Grojdibodu – Reabilitarea şi modernizarea Grădiniţei cu program normal Grojdibodu – 1.734.957 lei; Reabilitarea şi modernizarea Grădiniţei cu program normal Hotaru – 605.016 lei;

– Izbiceni – Instalaţii şi construcţii pentru obţinerea autorizaţiei ISU la Şcoala gimnazială Izbiceni – 603.619,52 lei;

– Mihăeşti – Reabilitarea, modernizarea şi dotarea Şcolii gimnaziale Mihăeşti – 2.297.533 lei; Reabilitarea şi modernizarea şi dotarea Grădiniţei cu program normal– 646.765 lei;

– Morunglav – Modernizare şi reabilitare Şcoală Gimnazială– 1.121.972,27lei;

– Movileni – Extindere reabilitare, modernizare şi dotare Şcoala generală, sat Bacea, – 921.037 lei; Extindere, reabilitare şi dotare Şcoala generală şi Grădiniţă în sat Movileni – 840.478 lei; Extinderea, reabilitare, modernizare şi dotare Şcoala generală sat Movileni – 949.801 lei; Reabilitare, modernizare, amenajare grup sanitar în clădirea existentă şi dotare Grădiniţă, sat Bacea – 405.281 lei;

– Nicolae Titulescu – Modernizare şi dotare Şcoală cu clasele I-VIII sat Nicolae Titulescu – 1.290.587,13 lei;

– Obîrşia – Extindere, reabilitare, modernizare şi dotare Şcoala generală clasele I-VIII, sat Obîrşia – 1.994.425.24 lei;

– Oporelu– Reabilitare şi modernizare Şcoala gimnazială – 1.265.932 lei;

– Poboru – Reabilitare, modernizare şi realizare grupuri sanitare Şcoala cu clasele V-VIII Cornăţelu – 1.037.773,30 lei;

– Priseaca – Reabilitarea şi modernizarea Grădiniţa cu program normal Priseaca    – 712.283,43 lei; Reabilitarea şi modernizarea Şcolii cu clasele I-VIII Priseaca – 1.326.874,08 lei;

 – Radomireşti – Modernizare şi reabilitare Şcoala cu clasele I-VIII, sat Călineşti – 500.000 lei;

 – Redea – Reabilitarea şi modernizarea Şcolii gimnaziale – 3.156.214,99 lei; Reabilitarea şi modernizarea şi dotarea Grădiniţei cu program normal – 1.808.946,52 lei;

– Rusăneşti – Reabilitare Şcoala gimnazială – 1.190.000 lei;

– Scărişoara -Reabilitarea şi modernizarea Grădiniţei cu program normal Plăviceni – 1.172.235,68 lei; Reabilitarea şi modernizarea Grădiniţei cu program normal Scărişoara – 1.162.020,13 lei; Reabilitarea şi modernizarea Şcolii gimnaziale Scărişoara – 3.745.030,56 lei;

– Schitu – Reabilitarea şi modernizarea Şcolii gimnaziale Schitu – 1.366.992,27; Reabilitarea şi modernizarea Şcolii primare Catanele, comuna Schitu, judeţul Olt – 651.528,57 lei; Reabilitarea şi modernizarea Şcolii primare Greci – 1.280.927,90 lei; Reabilitarea şi modernizarea Şcolii primare Lisa – 651.528,57 lei;

 – Strejeşti – Reabilitare Şcoală Generală Clasele I-VIII – 642.003 lei;

 – Studina – Modernizare şi dotare Grădiniţă, sat Studina, comuna Studina – 286.498,45 lei;

– Şerbăneşti – Reabilitare şi modernizare Şcoala cu clasele I-IV– 739.759 lei;

– Tia Mare – Extindere, reabilitare, modernizare şi dotare Şcoala cu clasele I-VIII Leonida Marineanu – 1.802.447 lei;

– Urzica – Reabilitarea şi modernizarea Şcolii gimnaziale Urzica – 2.942.624,56 lei;

  -Valea Mare – Reabilitarea şi modernizarea Grădiniţei cu program normal Turia – 712.283,43 lei; Reabilitarea şi modernizarea Grădiniţei cu program normal Valea Mare – 908.125,38 lei; Reabilitarea şi modernizarea Şcolii gimnaziale Valea Mare – 2.932.543,78 lei;

 -Vitomireşti – Construcţie şi dotare Grădiniţă cu program normal – 769.460,10 lei;

 -Vulpeni – Reabilitare şi modernizare Şcoală Gimnazială Vulpeni – 2.351.630 lei;

 -Vultureşti – Reabilitare şi modernizare Şcoala Gimnazială – 1.623.773 lei