La Corabia rămân aceleași taxe și impozite ca în 2018

0
406

În ședința de luni a Consiliului Local Corabia s-a hotărât menținerea nivelelor impozitelor și taxelor locale stabilite prin Hotărârea nr. 90/27.11.2017, pe fondul nemulțumirilor cetățenilor și al operatorilor economici în fața majorării acestora.

Având în vedere faptul că pentru anul 2019 nivelul impozitelor și taxelor locale a fost calculat aplicând cotele și sumele maxime indexate conform art. 491 alin. 3 din Legea 227/2015 privind Codul Fiscal, alineat introdus prin Ordonanța de Urgență nr 114/28.12.2018 s-au creat mari nemulțumiri în rândul cetățenilor contribuabili, impozite la clădiri și teren majorându-se cu peste 100%. Atât populația orașului, cât și agenții economici se confruntă cu mari dificultăți economico-financiare, pentru unii fiind o adevărată povară.

Ținând seama de necesitățile de realizare a a veniturilor proprii ale bugetului local pentru anul 2019 în scopul asigurării finanțării cheltuielilor publice locale, în vederea finanțării proiectelor aflate în derulare și pentru sursele bugetului local să satisfacă într-o proporție cât mai mare nevoile actuale ale cetățenilor orașului Corabia, dar și cerințele Uniunii Europene, necesitând menținerea surselor actuale, ale bugetului local, atragerea de noi surse extrabugetare, precum și valorificarea judicioasă și eficientă a patrimoniului orașului Corabia, primarul supune spre dezbatere și aprobare Proiectul de hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale din orașul Corabia în anul 2019, conform proiectului de hotărâre inițiat și anexelor acestuia.