DOUĂ PRIMĂRII DIN OLT FAC ANGAJĂRI. PENTRU UN POST NU SE CERE VECHIME

0
490

Două primării din Olt fac angajări în această perioadă.

Astfel, Primăria Drăgănești- Olt are nevoie de un șef birou la Compartimentul
Administrație Publică Locală, Registru Agricol, Juridic, Registratură, Relații Publice

Candidații care doresc să ocupe aceste post trebuie să aibă:  studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în ştiinţe juridice;
studii universitare de master în domeniul administraţiei publice, management sau în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice sau cu diplomă echivalentă conform prevederilor art. 153 alin. (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare și vechime în specialitatea studiilor necesară exercitării funcţiei publice de minimum 5 ani.
Proba scrisă a concursului va avea loc pe 28 aprilie, de la ora 11.00, la sediul Primăriei Drăgănești – Olt.

Dosarele de concurs se depun la sediul autorităţii sau instituţiei publice organizatoare, în termen de 20 de zile de la data publicării anunţului.
Bibliografia, tematica, atribuţiile prevăzute în fişa postului, precum şi alte date necesare desfăşurării concursului se afişează pe pagina de internet a autorităţii sau instituţiei publice organizatoare.

Și Primăria Dăneasa are nevoie de un referent debutant, postul fiind pe perioadă nedeterminată.

Candidații care doresc să ocupe acest post trebuie să aibă studii liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureat. Un avantaj îl constituie faptul că nu se cere vechime.

Proba scrisă a concursului va avea loc pe 19 aprilie, de la ora 10.00, iar interviul pe 23 aprilie, de la aceeași oră.

Dosarele de concurs se depun la sediul autorităţii sau instituţiei publice organizatoare, în termen de 10 de zile de la data publicării anunţului. Relații suplimentare se pot obține la Primăria Comunei Dăneasa, str. Mihai Viteazul nr. 157, județul Olt, telefon 0249467016 sau 0786350590.