ITM Olt, cu ochii pe brutării

0
178

ITM Olt a efectuat controale la angajatorii din judeţ, care își desfășoară activitatea în domemiile fabricarea produselor de brutărie și a produselor făinoase și comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase, în magazine specializate.

În perioada 22 – 26 noiembrie 2021, inspectorii de muncă din cadrul Inspectoratului Teritorial de Muncă Olt, au efectuat o serie de controale, astfel:

  • În domeniul relațiilor de muncă: 21 angajatori controlați din domeniile menționate, în urma acestor verificări au fost dispuse 28 măsuri de remediere a deficiențelor constatate și au fost aplicate 2 amenzi contravenționale în valoare de 80.000 lei, pentru identificarea la 2 angajatori din localitățile Slatina și Scornicești a unui număr de 4 persoane care desfășurau muncă nedeclarată, neavând încheiate contracte individuale de muncă, în formă scrisă.
  • În domeniul securității și sănătății în muncă: 17 angajatori controlați din domeniile menționate, în urma acestor verificări au fost dispuse 20 măsuri de remediere a deficiențelor constatate și au fost aplicată o amendă contravențională în valoare de 5.000 lei, unui angajator din Scornicești pentru neprezentarea documentelor solicitate de către inspectorii de muncă.

Cele mai frecvente deficiențe constatate au fost: netransmiterea elementelor contractului individual de muncă cel târziu în ziua anterioară începerii activității salariatului în cauză; folosirea la muncă de persoane fără încheierea contractelor individuale de muncă în formă scrisă;  neplata drepturilor salariale la termenele prevăzute în contractile individuale de muncă; nepăstrarea la locul de muncă a copiilor contractelor individuale de muncă ale salariaților care prestează activitate în acel loc; nu au fost asigurate riscurile specifice generate de atmosphere posibil explosive; nu se ține evidența zonelor cu risc ridicat și specific stabilite în urma evaluării  riscurilor; nepunerea la dispoziția inspectorilor de muncă a documentelor solicitate de către aceștia, necesare controlului.