ITM Olt, campanie de informare în rândul elevilor din învățământul liceal și profesional

0
143

ITM Olt va desfăşura o acţiune de informare şi conştientizare a elevilor din învăţământul liceal şi profesional cu privire la noţiunile legislative de sănătate şi securitate în muncă, necesare atunci când intră pe piața forței de muncă.

Inspectoratul Teritorial de Muncă (ITM) Olt, în calitate de organizator, va desfășura începând cu trimestrul II al anului 2020  ”Acțiunea de informare și conștientizare a elevilor din învațământul liceal și profesional, potențiali lucrători începând  cu anul 2020-2021, privind noțiuni legislative de securitate și sănătate în muncă și legislația muncii, necesare, atunci când intra pe piața forței de muncă, oricărui viitor lucrător, atât în România cât și în comunitatea europeană”.

 Fiind nou veniți în câmpul muncii, tinerilor le lipsește experiența și, adesea, maturitatea psihologică. Este posibil ca ei să nu acorde importanța cuvenită riscurilor cu care se confruntă. Există și alți factori care îi expun pe tineri unor riscuri mai mari, precum: nivelul insuficient de competențe și de formare; necunoașterea drepturilor proprii și a obligațiilor angajatorului; insuficientă încredere pentru a semnala eventualele probleme; nerecunoașterea de către angajatori a protecției suplimentare de care  au nevoie lucrătorii tineri.

Concursul județean „Ştiu şi aplic – Securitatea şi sănătatea în muncă se   dobândeşte de pe băncile şcolii” se va organiza de Inspectoratul Teritorial de Muncă Olt în colaborare cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Olt și o serie de licee cu profil tehnologic sau real din județ, cu scopul promovării în rândul elevilor a culturii de securitate și sănătate în muncă, precum si pentru a conștientiza efectele benefice ale comportamentului preventiv în mediul de muncă.