Guvernul a majorat plafonul până la care pensionarii pot primi medicamente compensate, de la 900 la 990 lei

0
172

Ministerul Sănătății a inițiat o hotărâre de guvern anunțată în ședința din 17 iulie, care îndreaptă scăparea produsă în privința medicamentelor compensate pentru pensionari, odată cu majorarea pensiilor, de la 1 iulie 2018. Concret, pensionarii beneficiau de medicamente compensate doar dacă nu depășeau venitul de 900 lei, ori odată cu mărirea cu 10% a valorii punctului de pensie, mulți dintre aceștia nu se mai încadrau în acest plafon.

Din evidențele  Casei Naționale de Asigurări de Sănătate (CNAS), în prezent, numărul de pensionari cu venituri numai din pensii de până la 900 lei/lună este de aproximativ 2.800.000 persoane. De asemenea, în nota de fundamentare a hotărârii de guvern se arată că în cadrul programului social al Guvernului privind compensarea cu 90% pentru medicamentele din sublista B, în perioada iulie 2017 – aprilie 2018, au fost eliberate un număr de 2.138.736 rețete, aferente unui număr de 462.102 pensionari, cu o valoare de consum de 171.493.663 lei. Consumul total mediu lunar de medicamente pentru pensionarii cu venituri din pensii de până la 900 lei lună/inclusiv este de aproximativ 20 milioane de lei, conform datelor oficiale.

Plafonul veniturilor până la care pensionarii pot beneficia acum de medicamente compensate cu 90% a fost majorat la 990 de lei.

Alineatul (3) al articolului 1 din HG nr.186/2009 privind aprobarea Programului pentru compensarea cu 90% a preţului de referinţă al medicamentelor se modifică și va avea următorul cuprins:

“(3) Beneficiarii programului prevăzut la alin. (1) sunt pensionarii cu venituri din pensii şi indemnizaţie socială pentru pensionari, de până la 990 lei/lună inclusiv, indiferent dacă realizează sau nu alte venituri, pentru care se aprobă compensarea cu 90% a preţului de referinţă al medicamentelor corespunzătoare denumirilor comune internaţionale prevăzute în sublista B la Hotărârea Guvernului nr. 720/2008, cu modificările şi completările ulterioare.”

Limita maximă a veniturilor din pensii și indemnizație socială pentru pensionarii beneficiari de compensarea medicamentelor se va actualiza direct proporțional cu majorarea valorii punctului de pensie, conform unui alt articol modificat.  Limita maximă se stabilește ca număr întreg prin rotunjire în plus și este prevăzută în Normele tehnice de realizare a Programului pentru compensarea cu 90% a preţului de referinţă al medicamentelor pentru pensionarii care realizează venituri din pensii şi indemnizaţie socială pentru pensionari, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 726/507/2017.

Sursa : legestart.ro