Guvern: Regulile de protecție sanitară care trebuie respectate în campania electorală

0
253

Guvernul a adoptat joi seară, în baza recomandărilor Comitetului Național pentru Situații de Urgență, hotărârea de guvern prin care sunt stabilite regulile de protecție sanitară ce trebuie respectate în derularea campaniei electorale, pentru reducerea riscului răspândirii noului tip de coronavirus (COVID – 19).
Potrivit hotărârii de guvern, purtarea măștii de protecție, astfel încât să acopere nasul și gura, este obligatorie pentru candidații și echipele de campanie în timpul evenimentelor/întrunirilor/acțiunilor aferente campaniei electorale.
Pentru desfășurarea în siguranță a evenimentelor/ întrunirilor în cadrul campaniei electorale, se instituie obligația organizatorilor acestora de a asigura:
a) purtarea măștii de protecție, astfel încât să acopere nasul și gura, de către toți participanții la evenimente/întruniri;
b) efectuarea triajului observațional și dezinfectarea obligatorie a mâinilor, pentru toate persoanele care intră/sosesc în spațiul în care se desfășoară evenimentele/întrunirile;
c) menținerea distanței fizice de minimum 1 metru între participanții la evenimente/întruniri, inclusiv cele desfășurate pe stradă sau din ușă în ușă;
d) afișarea regulilor de acces și de protecție individuală în locuri vizibile în spațiile în care se desfășoară evenimentele/întrunirile;
e) limitarea numărului participanților la maximum 50, în cazul evenimentelor/întrunirilor desfășurate în spațiu închis și a duratei acestora la maximum 2 ore;
f) limitarea numărului participanților la maximum 100, delimitarea prin semne vizibile a perimetrului și asigurarea unei suprafețe de minimum 4 mp/persoană, în cazul evenimentelor/întrunirilor desfășurate în aer liber;
g) limitarea numărului persoanelor care se deplasează în grup sau formează un grup la maximum 6, în cazul acțiunilor desfășurate pe stradă;
h) limitarea numărului persoanelor care compun echipele la maximum 2, în cazul acțiunilor din ușă în ușă;
i) dezinfectarea mâinilor persoanelor care distribuie materialele de propagandă electorală, înaintea începerii acțiunii;
j) aplicarea regulilor de igienă colectivă și individuală pentru prevenirea contaminării și limitarea răspândirii virusului SARS-COV-2.
Respectarea aplicării acestor măsuri se urmărește de către Ministerul Afacerilor Interne.
Nerespectarea măsurilor anterior menţionate atrage răspunderea disciplinară, civilă, contravențională sau penală, după caz, şi se sancţionează potrivit prevederilor Legii 55 din 15 mai 2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19