Ghid fiscal de la ANAF

0
230

Agenția Națională de Administrare Fiscală a actualizat, pe site-ul instituției, „Ghidul cu privire la înregistrarea informaţiilor privind aparatele de marcat electronice fiscale, precum şi la emiterea Certificatului de atribuire a numărului unic de identificare – în etapa preoperaționalizare Registru”.

Acest ghid este publicat pe site-ul Agenției la secțiunile:

  1. a) Asistență contribuabili, rubrica ,,Ghiduri curente,,
  2. b) Servicii on-line, rubrica ,,Aparate electronice de marcat fiscale

Ghidul a fost actualizat prin introducerea de clarificări privind :

–       modalitatea de accesare a serviciului Spaţiul Privat Virtual (SPV) pentru transmiterea Formularului C801

–          fiscalizarea aparatelor de marcat electronice fiscale

–          aparatele de marcat electronice fiscale adaptate.

Solicitarea în format electronic a „Certificatului de atribuire a numărului unic de identificare a aparatelor de marcat electronice fiscale” este sub forma unui fișier PDF inteligent – Formular C801 – si poate conține informații despre mai multe aparate de marcat electronice fiscale indiferent  pe ce rază teritorială a organului fiscal urmează a fi instalate.

Formularul C801 este disponibil pe portalul www.anaf.ro/Servicii online/Declaraţii electronice/Descărcare declaraţii şi poate fi depus, alături de documentele care trebuie să însoţească solicitarea, prin intermediul serviciului Spaţiu Privat Virtual, doar în condiţiile deţinerii dreptului de depunere declaraţii pentru CIF-ul deţinătorului aparatului de marcat electronic fiscal.

În cazul cererilor depuse prin serviciul Spaţiul Privat Virtual (SPV), emiterea certificatului de atribuire a numărului unic de identificare se efectuează automat și acesta este comunicat solicitantului prin intermediul SPV.

Centrul Naţional pentru Informaţii Financiare și Agenţia Naţională de Administrare Fiscală au pus la dispoziția operatorilor economici pe site-ul www.anaf.ro/Servicii online/Aparate de marcat electronice fiscale(case de marcat) un serviciu prin intermediul căruia pot verifica, după caz, dacă :

− informațiile transmise despre aparatele de marcat electronice fiscale comercializate (sau care urmează a fi comercializate) sunt corecte și complete;

− aparatele de marcat electronice fiscale pe care intenționează să le achiziționeze (sau au fost achiziționate) sunt înregistrate în evidențele administrației fiscale.