Garda de Mediu a primit, în medie, 11 reclamaţii, în fiecare lună

0
400

Aproape 140 de sesizări în douăsprezece luni. Acesta este numărul de reclamaţii primite de la populaţie şi înregistrate de Garda de Mediu Olt, în decursul anului 2018.

Potrivit comisarului şef Gheorghe Neacşa, şeful Gărzii de Mediu Olt, dintre acestea 12 sesizări au fost redirecţionate către alte instituţii, deoarece aspectele semnalate nu intrau în competența Gărzii de Mediu și o  sesizare a fost clasata în baza art. 7 din Ordonanța nr.27/2002 privind regimul de soluționare al petițiilor (petiții anonime). În afară de sesizările scrise la Comisariatul Județean Olt s-au mai înregistrat un număr de 15 sesizări telefonice pe telefonul de permanență. Reclamaţiile soluţionate de Garda de Mediu au vizat încălcări ale legislaţiei de mediu în diferite domenii de activitate. Petițiile  au semnalat în general, fapte  privind depozitari necontrolate de deșeri, emisii de noxe in atmosferă, zgomot produs de diferite activitați economice, deversari de ape uzate, exploatari agregate minerale, etc.”, a precizat Neacşa.

În urma controalelor realizate în baza petițiilor s-au constatat 5 fapte de natură contravențională și au fost aplicate sancțiuni în valoare de 47.000 lei. Sancțiunile au fost aplicate pentru încălcări ale legislației privind depozitarea deșeurilor, depozitarea substanțelor chimice și gestionarea uleiurilor uzate. Modul de transmitere a petițiilor către Comisariatul Județean Olt a fost: petiții transmise prin  e-mail pe adresa cjolt@gnm.ro; prin completarea la sediul GNM-CJ Olt a formularelor tipizate puse la dispoziția sesizanților de către Comisariatul Județean Olt; petiții transmise de cetățeni prin poștă; petiții înregistrate electronic pe site-ul Gărzii Naționale de Mediu și transmise spre soluționare Comisariatului Județean Olt. Toate petițiile înregistrate la Comisariatul Județean Olt al Gărzii Naționale de Mediu au fost soluționate în termenul legal prevăzut de Ordonanța 27/2002 privind regimul de soluționare al petițiilor.