Anunț pierdere

0
49

TEHNOCOM SRL, cu sediul social în Scornicești, sat Piscani, str, Calea Pitești, nr. 1, declar pierdut și nul documentul de înregistrare sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor nr. 235/13.09.2007 pentru obiectivul restaurant.