FISCUL SCOATE LA LICITAȚIE UN TEREN AL UNUI OM DE AFACERI DIN SLATINA

0
983

Taxele și impozitele neplătite îi pot lasă pe olteni fără case și terenuri. Este și cazul unui om de afaceri din Slatina căruia Fiscul îi scoate la licitație, pentru a-și recupera debitele, un teren intravilan. Bunul imobil va fi vândut la licitație în ziua de 10 iunie 2021, în Slatina, strada Arcului , nr.1.

Administrația Județeană a Finanțelor Publice (AJFP) Olt scoate la vânzare un teren intravilan în suprafață de 2.701 metri pătrați din acte și din măsurători, înscris în carte funciară, situat în Slatina, strada Tudor Vladimirescu, nr.67, preț pornire licitație (preț evaluare) 521.020 RON. (exclusiv TVA) – licitație aflată la prima strigare. Pentru informații suplimentare vă puteti adresa la sediul AJFP Olt sau la numărul de telefon 0249/ 412.155, interior 225. Data limită pentru depunerea ofertelor este 9 iunie 2021.

Cei interesaţi în cumpărarea bunurilor sunt invitaţi să se prezinte la termenul de vânzare la locul fixat în acest scop și până la acel termen să prezinte oferte de cumpărare.

Pentru participare la licitație ofertanții trebuie să depună, cu cel puțin o zi înainte de data licitației următoarele documente: oferta de cumpărare, dovada plăţii taxei de participare, reprezentând 10% din preţul de pornire a licitaţiei; împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant; pentru persoanele juridice de naţionalitate română, copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comerţului; pentru persoane juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba română; pentru persoanele fizice române, copie de pe actul de identitate; pentru persoanele fizice străine, copie de pe actul de identitate/pașaport și nu în ultimul rând declarația pe propria răspundere a ofertantului prin care certifică faptul că nu este persoană interpusă cu debitorul.