Fiscul oltean vinde case și terenuri la jumătate de preț

0
630

În perioada următoare, Serviciul Fiscal Orășenesc Corabia, din cadrul Administrației Județene a Finanțelor Publice Olt, scoate la vânzare o serie de bunuri imobile.

Pe 26 aprilie este programată licitația a patra pentru vânzarea unei clădiri, casă de locuit P+E, în suprafață de 120 metri pătrați, situată în cartierul Celei, strada Viilor, , din Orașul Corabia, utilități: apă, canalizare, energie electrică. Prețul de pornire a licitației este de 49.250 lei, fără TVA; teren intravilan aferent proprietății în suprafață de 260 metri pătrați teren construcții, preț de pornire a licitației, 1.750 lei fără TVA și tereren arabil în suprafață de 548 metri pătrați, prețul de pornire a licitației este de 2.000 de lei, fără TVA.

Tot pe 26 aprilie este programată licitația a patra pentru vânzarea următoarelor bunuri: casă de locuit în suprafață de 108,09 metri pătrați, construită din cărămidă și chirpici acoperită cu țiglă, tâmplărie din lemn, alimentare cu energie electrică, anexă  gospodărească 15,80 metri pătrați, curtea împrejmuită cu gard, preț de pornire a lictației 9773 fără TVA și teren aferent proprietății în suprafață de 1.876 metri pătrați, preț de pornire a licitație 5.997 lei, fără TVA, bunuri situate în localitatea Vișina Nouă.

Nu în ultimul rând, pe 26 aprilie sunt programate alte două licitații la Corabia: Ambele licitații se află la a patra strigare. Este vorba despre un teren intravilan în suprafață de 469 metri pătrați situat în Corabia, strada Celeiului, teren ce poate fi utilizat în zona pentru curți- construcții de locuințe, prețul de pornire a licitației fiind de 20.918 lei, fără TVA, și un teren extravilan în suprafață de 1.392 de mtri pătrați, situat în extravilanul comunei Izbiceni, prețul de pornire a licitației fiind de 1.469 de lei, exclusiv TVA. Toate licitațiile vor avea loc la sediul Serviciului Fiscal Orășenesc Corabia, strada C.A. Rosetti, numărul 64. Data limită pentru depunerea ofertelor este 25 aprilie 2018.

Cei interesaţi în cumpărarea bunurilor sunt invitaţi să prezinte, până la termenul de vânzare sau, în cazul vânzării prin licitație, până în ziua precedentă termenului de vânzare: oferte de cumpărare, în cazul vânzării la licitație, dovada plăţii taxei de participare, reprezentând 10% din preţul de pornire a licitaţiei; împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant; pentru persoanele juridice de naţionalitate română, copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comerţului; pentru persoane juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba română; pentru persoanele fizice române, copie de pe actul de identitate; dovada emisă de creditorii fiscali că nu au obligații fiscale restante, urmând să se prezinte la data stabilită pentru vânzare și la locul fixat în acest scop.

Ilie Bîzoi