Fiscul oltean nu poate recupera datorii de peste 770 de milioane de lei

0
208

Mii de firme şi persoane fizice au datorii către Fiscul oltean. Unele dintre aceste datorii sunt încadrate la „arierate nerecuperabile”, bani pe care bugetul de stat nu-i poate încasa, din diverse motive.

În timp ce unii contribuabili care nu plătesc la timp impozitele primesc imediat somaţii de la Fisc pentru achitarea datoriilor şi chiar sunt executaţi silit, alte firme şi persoane fizice au fost păsuite şi au acumulat, în timp, multe datorii, dar şi dobânzi şi penalităţi, care din diverse motive de legislaţie devin „arierate nerecuperabile” şi nu pot fi încasate temporar de Fisc. În acest moment, Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice (AJFP) Olt are de recuperat peste 770 milioane de lei. Sumele care nu pot fi recuperate sunt reprezentate de obligaţiile fiscale pentru care există diferite constrângeri legale care opresc Agenţia Naţională de Administrare Fiscală de la iniţierea sau continuarea măsurilor de executare silită. Din această categorie fac parte obligaţiile fiscale ale firmelor care nu mai au niciun fel de bun mobil sau imobil în patrimoniu sau care au fost declarate inactive fiscal.  „La data de 31 mai 2017, situaţia arieratelor nerecuperabile, potrivit datelor din capacitatea de colectare, se ridica la suma de 770,35 milioane lei din care accesorii aferente creanţelor nerecuperabile 207,65 milioane lei”, a precizat Mihaela Marinescu, purtătorul de cuvânt al AJFP Olt. În ultimii doi ani şi jumătate nivelul arieratetele nerecuperabile a înregistrat o scădere. Astfel dacă la 31 decembrie 2013 cuantumul arieratelor nerecuperabile era de 1.010,80 milioane de lei, la 31 decembrie 2014 nivelul arieratelor ajunsese la 1.034,79 de lei, pentru ca la 31 decembrie 2015 potrivit datelor din evidența AJFP, cuantumul arieratelor nerecuperabile să ajungă la 1.222,48 milioane de lei. La începutul acestui an nivelul arieratelor nerecuperabile era de 1.073 de milioane de lei, iar la începutul lunii iunie anul curent acesta scăzuseră la 770 milioane de lei. „După cum se observă arieratele nerecuperabile au înregistrat o creştere în perioada 2013 – 2015, după care în ultimii doi ani s-a înregistrat o scădere, prin migrarea la D.G.R.F.P. Craiova a contibuabililor mijlocii, dar şi prin eforturile susţinute depuse de toate structurile din cadrul AJFP Olt de a colecta şi gestiona eficace şi eficient impozitele, taxele, contributiile sociale”, a conchis Marinescu. Printre motivele pentru care aceste obligaţii nu pot fi recuperate se numără: lipsa bunurilor mobile sau imobile din patrimoniul persoanelor juridice, bunuri asupra cărora să se poată extinde executarea silită în conformitate cu prevederile legii numărul 207/2015 privind Codul de procedură fiscală; nederularea de operaţiuni de încasări şi plăţi prin conturi bancare, organul fiscal aflându-se în imposibilitatea înfiinţării de popriri asupra disponibilităţilor în lei/valută existente în conturi bancare; lipsa creanţelor de recuperat de către debitori de la terţe persoane juridice, fizice sau instituţii publice, sume asupra cărora organul fiscal poate înfiinţa poprire; suspendarea executării silite în conformitate cu prevederile articolului 233 din Legea numărul 207 privind Codul de procedură fiscală, agenţii economici nu mai desfăşoară activitate la sediul declarat la organul fiscal, având valabilitatea sediului social expirată şi nu mai depun declaraţii privind obligaţiile de plată la bugetul de stat pentru aceste motive fiind declaraţi inactivi.

Ilie Bîzoi