Fiscul din Olt vinde clădiri și terenuri la jumătate de preț

0
2381

Pentru a recupera debitele pe care unele firme sau persoane fizice le au la bugetul de stat, Fiscul oltean scoate, în următoarele zile, la vânzare mai multe bunuri mobile și imobile. Dosarele de participare se depun până pe 17 octombrie, iar licitațiile vor fi organizate pe 18 octombrie.

Administrația Județeană a Finanțelor Publice (AJFP) Olt vrea să vândă la licitaţie mai multe bunuri intrate în proprietatea statului, în urma unor confiscări sau executări silite. Astfel, Fiscul oltean organizează, în ziua de 18 octombrie, în Slatina, strada Arcului, nr.1, licitații pentru vânzarea unor bunuri imobile aparținând unor societăți comerciale sau persoane fizice.

În speță este vorba despre: clădire cu regim de înălțime parter-spațiu commercial, în suprafață costruită de 20 metri pătrați și teren intravilan în suprafață de 28 metri pătrați, situate în localitatea Valea Mare, sat Turia, strada Rogozului, preț pornire licitație(preț evaluare redus 50%), 7.500 lei, exclusiv TVA; spațiu comercial fără teren situat în Potcoava, strada Principală, în suprafață utilă de 73 metri pătrați, fundație din cărămidă, pereți perimetrali din material neconvenționale, finisaje exterioare și interioare vopsele lavabile, pardoseli din beton simplu și placate cu gresie, tâmplărie exterioară și uși de acces din pvc cu geam termopan, fără planșeu, acoperiș cu șarpantă din lemn cu învelitoare din tablă și azbociment, preț pornire licitație(preț evaluare redus 50%), 21.600 lei, exclusiv TVA; teren intravilan, în suprafață de 2.100 de metri pătrați situat în intravilanul localității Colonești, sat Vlaici, preț de pornire (preț de evaluare redus 50%) de 8.500 de lei, exclusiv TVA; teren intravilan, în suprafață de 3.500 de metri pătrați, în aceeași zonă,  evaluat la 14.200 de lei, exclusiv TVA (preț evaluare redus 50%); teren intravilan, în suprafață de 2.700 de metri pătrați, situat în intravilanul localității Colonești, sat Vlaici, preț de pornire licitație de 11.000 de lei (preț evaluare redus 50%), exclusiv TVA.

Cei interesaţi în cumpărarea bunurilor sunt invitaţi să se prezinte la termenul de vânzare la locul fixat în acest scop și până la acel termen să prezinte oferte de cumpărare. Pentru participarea la licitație ofertanții depun, cu cel puțin o zi înainte de data licitației următoarele documente: oferta de cumpărare, dovada plăţii taxei de participare, reprezentând 10% din preţul de pornire a licitaţiei; împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant; pentru persoanele juridice de naţionalitate română, copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comerţului; pentru persoane juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba română; pentru persoanele fizice române, copie de pe actul de identitate; pentru persoanele fizice străine, copie de pe actul de identitate/pașaport; declarație pe propria răspundere a ofertantului  prin care certifică faptul că că nu este persoană interpusă cu debitorul. Data limită pentru depunerea ofertelor este 17 octombrie 2019.