Firmele pot recupera ce s-a plătit în plus ca impozit pe venit prin Formularul 110 privind diferențe la impozitul reținut la sursă

0
301

Plătitorii de venit care au reținut la sursă un impozit în cuantum mai mare decât cel legal datorat și efectuează regularizarea sumelor restituite beneficiarilor de venit cu obligațiile fiscale de același tip datorate în perioada fiscală în care s-a efectuat restituirea depun formularul 110 – Declarație de regularizare/cerere de restituire privind impozitul pe venit reținut la sursă”.

 Formularul se depune atât în cazul în care, în perioada fiscală în care a avut loc restituirea sumelor către beneficiarii de venit, impozitul datorat este mai mare decât suma restituită, cât și în situația în care suma restituită beneficiarilor de venit este mai mare decât impozitul datorat, rezultând astfel diferențe de plată sau diferențe de recuperat de la bugetul de stat. În situația în care în urma regularizării rezultă diferențe de recuperat de la bugetul de stat, formularul are rolul unei cereri de restituire.

Formularul se depune pentru perioada fiscala în care s-a efectuat restituirea sumelor beneficiarului de venit de către platitor, în cadrul termenului de prescripție a dreptului de a cere restituirea sumelor, prevăzut la articolul 219 din Codul de procedură fiscală.

În cazul beneficiarilor de venit, persoane nerezidente, care depun certificatul de rezidență fiscală ulterior reținerii la sursă a impozitului de către plătitorul de venit, declarația de regularizare/cererea de restituire privind impozitul pe venit reținut la sursă se depune în cadrul termenului de prescripție, inclusiv în cazul în care s-a ridicat rezerva verificării ulterioare, ca urmare a efectuării unei inspecții fiscale.

Declarația de regularizare/cererea de restituire privind impozitul pe venit reținut la sursă se depune la organul fiscal competent pentru administrarea creanțelor fiscale datorate de către plătitor. Formularul se depune la organul fiscal competent, în format PDF, cu fișier XML atașat, pe suport CD, însoțit de formatul hârtie, semnat conform legii sau prin mijloace electronice de transmitere la distanță, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Pentru rectificarea informațiilor înscrise inițial în formularul 110 se folosește același model de formular, se bifează „X” în spațiul special prevăzut în acest scop, înscriindu-se corect toate informațiile din declarație. Declarația de regularizare/cerere de restituire privind impozitul pe venit reținut la sursă – formular 110 a fost aprobată prin Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală numărul 2779/2017, publicat în Monitorul Oficial cu numărul 793 din data de 6 octombrie 2017.

Ilie Bîzoi