EȘTI ÎN CĂUTAREA UNUI LOC DE MUNCĂ? ACUM AI DE UNDE SĂ ALEGI!

0
876

Serviciul de Telecomunicaţii Speciale angajează un îngrijitor, la U.M. 0360, Slatina. Dosarele de înscriere la concurs se depun  la sediul Direcţiei Judeţene de Telecomunicaţii Speciale Olt, Slatina, Str. Mihai Eminescu nr. 19-21, până pe 28 iunie 2021, ora 16:00. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul central al Serviciului de Telecomunicaţii Speciale din Bucureşti, Splaiul Independenţei nr. 323 A, sectorul 6, telefon 021/202.24.93.

Direcția de Sănătate Publică (DSP) Olt angajează un consilier grad II și doi asistenți medicali. Relații suplimentare se obțin la sediul Direcției de Sănătate Publică Olt din Slatina, Str. Crișan, nr. 9 – 11, jud. Olt, telefon 0249/422.603 sau 0372/394.717.

Spitalului orăşenesc Balş angajează un agent D.D.D.  (dezinfecție, deratizare, dezinsecție) la Compartimentul S.P.I.A.A.M,  doi infirmieri debutanți, la Secția de Pediatrie și Secția de Boli Cronice, un garderobier, un kinetoterapeut în cadrul Compartimentului laborator recuperare, medicină fizică și balneologie, un operator date, un economist debutant, un asistent medical generalist debutant cu studii superioare în cadrul Secției de Medicină Internă, un asistent medical specializarea fizică și balneologie, în cadrul Laboratorului de medicină, un registrator medical debutant și un referent I. Contractele sunt pe perioadă nedeterminată. Relații suplimentare se pot obține la sediul Spitalului Orăşenesc Balş, str. N. Bălcescu nr. 115, județul Olt, telefon 0249/451.650 sau 0249/451.651.

Primăria comunei Gostavățu angajează șofer, grad/treaptă profesională II, în cadrul, Aparatului de Specialitate al Primarului, contractul fiind pe perioadă nedeterminată. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Comunei Gostavăţu, judeţul Olt, telefon 0249/532.321.

Primăria Comunei Scărişoara, angajează un referent debutant și un paznic, contractele fiind pe perioadă nedeterminată. Nu se cere vechime. Concursul va avea loc în perioada 2- 7 iulie 2021. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Comunei Scărişoara, str. Romanaţi nr. 78. judeţul Olt, telefon 0249/533.361.

Primăria Municipiului Caracal organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție, vacante, de coregraf (S) debutant la Centrul Cultural Municipal „Radu Șerban”, Caracal. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Municipiului Caracal, Piaţa Victoriei nr. 10, telefon: 0249/511.384, interior 124, fax 0249/517.516.

Spitalul Județean de Urgență Slatina angajează 20 de asistenți medicali, specialitatea medicină generală. Contractele sunt pe perioadă nedeterminată, cu normă întreagă. Relaţii suplimentare se pot obține la sediul Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina, str. Crişan nr. 5, judeţul Olt – telefon 0736/373.205.

Primăria Comunei Vădastra angajează referent cultural debutant, contractul fiind pe perioadă nedeterminată. Candidații trebuie să aibă studii medii și  nivel mediu de cunoștințe de operare calculator. Un avantaj îl constituie faptul că nu se cere vechime. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Comunei Vădastra, str. Mihai Viteazul nr. 77 B, judeţul Olt, telefon 0249/539.012.

 Şcoala Gimnazială Dobrun angajează pe perioadă nedeterminată doi îngrijitori și un muncitor. Relaţii suplimentare se pot obţine la Școala Gimnazială Dobrun, cu sediul în comuna Dobrun, Str. Principală nr. 131, județul Olt, telefon 0784/456.593.

 Primăria orașului Scornicești angajează un consilier, clasa I, grad superior, la Compartimentul Impozite și Taxe Locale, Executări Silite și un consilier, clasa I, grad debutant, la Compartimentul Relații cu Publicul, Petiții, Arhivă, contractele fiind pe perioadă nedeterminată. Proba scrisă a concursului va avea loc pe 12 iulie 2021, de la ora 10.00, la sediul Primăriei Scornicești.