Directorii unităților de învățământ, băgați în ședință de șefa IȘJ Olt

Joi-11 mai 2017, în sala de videoconferinţe a Instituţiei Prefectului – Judeţul Olt, a avut loc şedinţa Colegiului Prefectural în care reprezentanții Inspectoratului Școlar Județean Olt au discutat despre gradul de pregătire al elevilor în ceea ce privește examenele naționale, dar și despre măsurile care se impun a fi luate pentru desfășurarea în bune condiții a acestor examene.

0
450

Felicia Man, inspector şcolar general al IȘJ Olt garantează că există o colaborare eficientă între Inspectoratul Școlar Județean Olt și unitățile de învățământ din județ. Directorii școlilor au fost convocați în ședință pentru stabilirea măsurilor adecvate fiecărei discipline în vederea ameliorării rezultatelor școlare și a celor de la examenele naționale. Potrivit acesteia, în anul școlar 2016-2017, au fost stabilite o serie de măsuri pentru pregătirea elevilor din clasele terminale, în vederea susținerii examenelor naționale de final de ciclu (Bacalaureat și Evaluare Națională), dar și pentru desfășurarea în bune condiții a acestora.  Totodată au fost luate măsuri pentru formarea cadrului necesar derularii unor simulări în condiții de examen, la nivel județean și național. „Există o permanentă colaborare cu directorii unităților de învățământ. A fost stabilit la nivelul fiecărei unități de învățământ și un grafic de pregătire suplimentară la disciplinele de examen, în regim gratuit, în cadrul şcolii, după orele de curs, pentru elevii din clasele terminale. A fost încheiat un Protocol de colaborare între IȘJ Olt și Universitatea din Craiova, având ca obiectiv desfășurarea de cursuri de pregătire suplimentară a elevilor claselor terminale, în vederea susținerii Examenului de Bacalaureat național, sesiunea 2017. Acest protocol are în vedere creșterea procentului de promovabilitate la Examenul de Bacalaureat 2017 al unităților de invățământa declarat Felicia Man, inspectorul şcolar general al ISJ Olt.

Totodată, directorii școlilor din Olt au fost convocați în ședință de către Inspectoratul Școlar Județean Olt pentru a analiza rezultate obținute de elevi la examanele naționale și pentru a stabili măsurile care se impun pentru creșterea gradului de promovabilitate al acestor examene, dar și pentru asigurarea desfășurării examenelor în condiții optime. „Activitatea de clasă a elevilor este definitorie în ceea ce privește obținerea unor rezultate bune la examenele naționale. Și simulările joacă un rol foarte important, iar toate unitățile de învățământ din județ desfășoară astfel de simulări. Procentele de promovabilitate a acestor simulări sunt mai mici decât cele de la examenele naționale tocmai pentru că rolul acestora este acela de a identifica lipsurile elevilor în vederea remedierii acestora, lucru care se vede de altfel, în rezultate finale. Întotdeauna la examenele naționale rezultatele au fost mai mari decât cele obținute la simulăria mai punctat Felicia Man în cadrul întâlnirii.

Potrivit datelor furnizate de IȘJ Olt, în județul nostru rata de promovabilitate a examenelor naționale este în creștere, analizând situația ultimilor patru ani. În anul 2013, rata de promovabilitate la Evaluarea Națională a fost de 61, 09%, în 2014 de 65 %, în 2015 de 76, 52 %, iar în 2016 -77,31% dintre elevi au promovat acest examen. În ceea ce privește examenul de Bacalaureat, în anul 2013 acesta a fost promovat de 44,25 % dintre elevi, în 2014 de 49,51%, în 2015 de 57,96 %, iar în 2016 de 60,91 %.